Галатяни 1:1-24

1  Павел,+ апостол,+ но не от хората, нито чрез някой човек, а назначен от Исус Христос+ и от Бога, Бащата,+ който го възкреси от мъртвите,+  заедно с всичките братя, които са с мене,+ до сборовете* в Галатия*:+  Незаслужената милост и мирът+ от Бога, нашият Баща, и от Господаря* Исус Христос да бъдат с вас!  Той даде себе си за нашите грехове,+ за да ни избави от настоящата порочна система*+ според волята+ на нашия Бог и Баща,  на когото да бъде славата завинаги.+ Амин.*  Чудя се как толкова бързо се отклонявате от Онзи,+ който ви призова чрез Христовата незаслужена милост,+ към някаква друга добра новина.+  Това обаче не е друга добра новина — просто определени хора искат да ви объркат+ и да изопачат добрата новина за Христос.+  Но ако който и да било — дори и някой от нас или ангел от небето — ви изявява като добра новина нещо различно от онова, което вече ви изявихме като добра новина, нека бъде проклет.+  Както казахме по–горе — отново повтарям това, — ако който и да било ви представя като добра новина нещо различно от онова, което приехте,+ нека бъде проклет. 10  Всъщност дали сега се опитвам да убедя хората, или Бога? Или искам да угодя на хората?+ Ако все още се опитвах да угодя на хората,+ нямаше да съм роб на Христос.+ 11  Но ви казвам, братя, че добрата новина, която беше изявена чрез мене, не идва от хората,+ 12  защото не я получих, нито я научих от някой човек, а чрез откровение от Исус Христос.+ 13  Вие, разбира се, сте чували за моето предишно поведение, когато бях в юдаизма,+ и за това, че до крайност преследвах+ Божия сбор и го опустошавах,+ 14  и напредвах в юдаизма много повече от мнозина мои връстници от моя народ,+ тъй като бях далеч по–ревностен+ за обичаите+ на прадедите си. 15  Но когато Бог, на когото дължа раждането си и който ме призова+ чрез своята незаслужена милост,+ сметна за добре 16  да разкрие своя Син чрез мене,+ за да известя добрата новина за него на другите народи,+ аз не започнах веднага да се съветвам с плът и кръв.+ 17  Нито отидох в Йерусалим при онези, които бяха апостоли преди мене,+ но отидох в Арабия и пак се върнах в Дамаск.+ 18  След три години обаче отидох в Йерусалим,+ за да се срещна с Кифа,+ и останах при него петнайсет дни. 19  Но единственият друг апостол, когото видях, беше Яков,+ братът+ на Господаря. 20  А що се отнася до това, което ви пиша, ето, Бог вижда, че не лъжа.+ 21  След това отидох+ в пределите на Сирия и Киликия. 22  Но на Христовите сборове+ в Юдея не бях познат лично, 23  там само бяха чували: „Онзи, който преди ни преследваше,+ сега изявява добрата новина за вярата, която преди опустошаваше.“+ 24  И започнаха да прославят+ Бога заради мене.

Бележки под линия

Виж Мт 16:18, бел. под линия.
Римска провинция, обхващаща областта около град Анкара в днешна Турция.
Виж Приложение № 6.
Виж Мт 12:32, бел. под линия.
Виж Ри 1:25, бел. под линия.