Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Въведение към 12 част

Въведение към 12 част

Исус учел хората за небесното Царство. Учел ги също да се молят името на Бога да бъде осветено, да дойде Царството му и да бъде извършена волята му на земята. Ако си родител, обясни на детето си какво означава тази молитва и защо е важна за нас. Исус не позволил на Сатана да пречупи лоялността му. Той избрал своите апостоли, които щели да имат важна роля в Царството. Обърни внимание колко пламенен бил Исус за истинското поклонение. Тъй като искал да помага на другите, той лекувал болни, хранел гладни и дори възкресявал мъртви. С всички тези чудеса Исус показал какво ще направи Царството за човечеството.

В ТАЗИ ЧАСТ

74 РАЗКАЗ

Исус става Месията

Защо Йоан казал, че Исус е Агнето на Бога?

75 РАЗКАЗ

Дяволът изкушава Исус

Дяволът три пъти изкушил Исус. Какви били трите изкушения? Как реагирал Исус?

76 РАЗКАЗ

Исус очиства храма

Защо Исус изгонил животните от храма и обърнал масите на мъжете, които обменяли пари?

77 РАЗКАЗ

Жената при кладенеца

Самарянката била изненадана, че Исус я заговорил. Защо? Какво ѝ казал той, което не бил казвал на никого дотогава?

78 РАЗКАЗ

Исус проповядва за Царството

Исус поканил някои от учениците си да станат „рибари на хора“. По–късно обучил 70 свои последователи да проповядват добрата новина.

79 РАЗКАЗ

Исус върши много чудеса

Където и да отидел, при него идвали болни хора и той ги лекувал. Дори възкресил едно момиче.

80 РАЗКАЗ

Исус избира дванайсет апостоли

Защо ги избрал? Помниш ли имената им?

81 РАЗКАЗ

Проповедта на планината

Исус дал ценни уроци на едно множество.

82 РАЗКАЗ

Исус учи учениците си как да се молят

Какви неща трябва да искат от Бога?

83 РАЗКАЗ

Исус храни хиляди хора

Какво научаваме от това чудо за Исус и Йехова?

84 РАЗКАЗ

Исус ходи по водата

Представяш ли си как се почувствали апостолите, когато видели това чудо?

85 РАЗКАЗ

Исус лекува в събота

Защо някои не били доволни от това?

86 РАЗКАЗ

Исус възкресява Лазар

Като видял Мария да плаче, Исус също заплакал. Но мъката им скоро се превърнала в радост.