Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Въведение към 7 част

Въведение към 7 част

Тази част разглежда живота на цар Саул и цар Давид, обхващайки период от около 80 години. Отначало Саул бил смирен и имал страх от Бога, но скоро се променил и не следвал Божието ръководство. Ето защо Йехова го отхвърлил и след време казал на Самуил да помаже Давид за следващия цар на Израил. Воден от завист, Саул много пъти се опитвал да убие Давид, но Давид нито веднъж не си отмъстил. Синът на Саул, Йонатан, знаел, че Давид е избраникът на Йехова, затова му бил лоялен. Давид извършил сериозни грехове, но не отхвърлил поправянето от Йехова. Ако си родител, помогни на детето си да разбере колко е важно винаги да е послушно и лоялно на Йехова и на онези, които той избира да ни ръководят.

В ТАЗИ ЧАСТ

39 РАЗКАЗ

Първият израилски цар

Бог бил дал на израилтяните съдии да ги водят, но те искали цар. Самуил помазал Саул за цар, но по–късно Йехова го отхвърлил. Защо?

40 РАЗКАЗ

Давид и Голиат

Йехова избрал Давид да бъде следващият цар на Израил. Давид показал защо това било добър избор.

41 РАЗКАЗ

Давид и Саул

Защо единият мразел другия и как постъпвал този, който бил мразен?

42 РАЗКАЗ

Йонатан — смел и лоялен мъж

Синът на царя станал добър приятел на Давид.

43 РАЗКАЗ

Грехът на цар Давид

Едно лошо решение довело до много проблеми.