1 Тимотей 1:1-20

1  Павел, апостол+ на Христос Исус по нареждане на Бога,+ нашият Спасител,+ и на Христос Исус, нашата надежда,+  до Тимотей,+ истинският син+ във вярата: Незаслужената милост, милосърдието и мирът, идващи от Бога, Бащата, и от Христос Исус, нашият Господар*, да бъдат с тебе!+  Както те насърчих да останеш в Ефес, когато щях да тръгвам за Македония*,+ така те насърчавам и сега, за да можеш да наредиш+ на определени хора да не проповядват други учения,+  нито да обръщат внимание на лъжливи приказки+ и на разисквания за родословия, които не водят до никъде,+ но само пораждат въпроси, вместо да предават онова, което Бог дава за укрепването на вярата.  А целта на това нареждане е любов,+ подтиквана от искрено сърце,+ от чиста съвест+ и от вяра без лицемерие.+  Като се отстраняват от тези неща, някои хора се отклоняват+ в безполезни приказки+  и искат да бъдат учители+ на закона,+ но не разбират нито онова, което казват, нито онова, което упорито твърдят.  Ние знаем, че Законът е хубаво нещо,+ стига човек да го прилага по законен начин,+  като знае, че закон се установява не за праведния човек, а за беззаконните+ и непокорни+ хора, за безбожниците и грешниците, за онези, на които им липсва милост,+ и за онези, които оскверняват светите неща, за онези, които убиват бащи, майки или други хора, 10  за блудниците,+ за мъжете, които лягат с мъже, за онези, които отвличат хора, за лъжците, за такива, които полагат клетва лъжливо,+ и за всичко, което се противопоставя+ на здравото учение+ 11  според славната добра новина на щастливия+ Бог, която ми беше поверена.+ 12  Благодарен съм на нашия Господар Христос Исус, който ми вдъхна сила, защото ме сметна за верен,+ като ми възложи служба,+ 13  макар че преди бях хулител, преследвач+ и дързък+ човек. Но ми беше оказана милост,+ защото в невежеството+ си постъпвах така поради липса на вяра. 14  И незаслужената милост на нашия Господар към мене изобилстваше безкрайно+ заедно с вярата и с любовта, която е свързана с Христос Исус.+ 15  Верни и заслужаващи пълно приемане са думите,+ че Христос Исус дойде в света, за да спаси грешниците.+ А аз съм най–големият измежду тях.+ 16  Но ми беше оказана милост,+ за да може чрез мене, най–големият грешник, Христос Исус да покаже цялото си дълготърпение като пример за всички, които ще положат на него вярата+ си, за да получат вечен живот.+ 17  Нека Царят на вечността,+ нетленният,+ невидимият,+ единственият Бог,+ да приеме почит и слава за вечни времена!+ Амин.* 18  Тази заповед+ ти предавам, сине Тимотей, в съгласие с предсказанията,+ които сочеха право към тебе, за да продължаваш чрез тях да водиш добрата битка,+ 19  като се държиш здраво за вярата и чистата съвест,+ която някои хора отхвърлиха,+ и така вярата им претърпя корабокрушение.+ 20  Такива са Именей+ и Александър+ и аз ги предадох на Сатана,+ та чрез наказание да бъдат научени да не хулят Бога.+

Бележки под линия

Виж Приложение № 6.
Виж Де 16:9, бел. под линия.
Виж Ри 1:25, бел. под линия.