Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

95 РАЗКАЗ

Нищо не можело да ги спре

Нищо не можело да ги спре

Всеки ден до портата на храма седял и просел един мъж, който не можел да ходи. Веднъж той видял Петър и Йоан да влизат следобед в храма и им казал: „Моля ви, дайте ми нещо.“ Петър отвърнал: „Ще ти дам нещо по–добро от пари. В името на Исус, стани и ходи!“ Петър помогнал на мъжа да се изправи и той проходил! Хората толкова се зарадвали на това чудо, че много от тях повярвали.

Свещениците и садукеите обаче се ядосали. Те хванали апостолите, завели ги в съда и започнали да ги разпитват: „Кой ви даде сила да излекувате този човек?“ Петър отговорил: „Исус Христос, когото вие убихте.“ Религиозните водачи извикали: „Престанете да говорите за Исус!“ Но апостолите казали: „Трябва да говорим за него. Няма да спрем.“

Щом били освободени, Петър и Йоан отишли при другите ученици и им разказали какво им се случило. Всички заедно се помолили на Йехова: „Молим те, помогни ни да сме смели, за да вършим задачата, която си ни дал.“ Йехова им дал светия си дух и те продължили да проповядват и да лекуват. Все повече хора ставали вярващи. Завистливите садукеи обаче хванали апостолите и ги хвърлили в затвора. През нощта Йехова изпратил един ангел, който отворил вратите на затвора и казал на апостолите: „Върнете се в храма и поучавайте хората там.“

На следващата сутрин на Синедриона, съда на религиозните водачи, било съобщено: „Затворът е заключен, но мъжете, които арестувахте, ги няма! Те са в храма и поучават хората.“ Апостолите пак били арестувани и заведени пред Синедриона. Първосвещеникът им казал: „Нали ви забранихме да говорите за Исус!“ Петър отговорил: „Трябва да се подчиняваме преди всичко на Бога, а не на хората.“

Религиозните водачи много се разгневили и искали да ги убият. Но един фарисей на име Гамалиил се изправил и казал: „Внимавайте! Може би Бог е с тези мъже. Нима искате да се борите против Бога?“ Те го послушали. Набили апостолите, заповядали им още веднъж да спрат да проповядват и ги пуснали. Но това не спряло апостолите. Те продължили смело да проповядват добрата новина в храма и от къща на къща.

„Трябва да се подчиняваме преди всичко на Бога, а не на хората“ (Деяния 5:29)