Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Писмо от Ръководното тяло

Писмо от Ръководното тяло

Скъпи читателю,

Като поклонници на Йехова Бог, обичаме неговото Слово Библията. Убедени сме, че тя съдържа точна история, надеждно ръководство за живота и доказателства за любовта на Йехова към хората. (Псалм 119:105; Лука 1:3; 1 Йоан 4:19) Имаме силното желание да помагаме на другите да научат ценните истини в нея. За целта с удоволствие ти предоставяме тази книга — „Да се учим от разказите в Библията“. Нека те запознаем с нея.

Като цяло тя е предназначена за деца, но може да помогне и на възрастните, които искат да научат повече за Библията. И тъй като Библията е за всички хора, несъмнено ще е полезно всеки от нас да обърне внимание на поуките в нея — поуки, които могат да ни помогнат да сме истински щастливи.

Като преразказва повествованията в Библията, тази книга ни запознава с историята на човечеството — от сътворението нататък. Положени са много усилия библейските разкази да бъдат представени ясно и просто и доколкото е възможно, в хронологичен ред.

Но тази книга не просто разказва случки от Библията. Текстът и илюстрациите са подготвени така, че да вдъхнат живот на повествованията и да предадат чувствата на героите.

Това издание ни помага да разберем, че Библията е книга, в която се говори за хора — някои от които били послушни на Йехова, а други не. То ни подтиква и да се поучим от примера им. (Римляни 15:4; 1 Коринтяни 10:6) Книгата е разделена на 14 части. В началото на всяка от тях са посочени някои от уроците, които ще научим.

Ако си родител, може с детето ти да четете разказите и да обсъждате илюстрациите към тях. После може да четете и библейските откъси, на които са основани. Помогни на детето си да разбере, че това, което научава от разказа, е взето от Библията. Подобен подход може да е резултатен и при някой възрастен, който иска да се запознае с Библията.

Надяваме се това издание да помогне на всички искрени хора — млади и стари — да се учат от Божието Слово и да прилагат наученото в живота си. По този начин и те ще могат да станат поклонници на Бога.

Твоите братя от

Ръководното тяло на Свидетелите на Йехова