Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

91 РАЗКАЗ

Исус е възкресен

Исус е възкресен

След като Исус умрял, един богат мъж на име Йосиф помолил Пилат за разрешение да свали тялото му от стълба. Той го увил във фин ленен плат, напоен с благоухания, и го положил в нова гробница, а на входа бил дотъркалян голям камък. Главните свещеници казали на Пилат: „Страхуваме се, че някои от учениците на Исус ще вземат тялото му и ще твърдят, че е възкръснал.“ Затова Пилат им казал: „Запечатайте гробницата и я пазете.“

След 3 дни рано сутринта няколко жени отишли до гробницата и видели, че камъкът е отместен. Вътре имало един ангел, който им казал: „Не се страхувайте! Исус е възкресен. Вървете и кажете на учениците му да отидат да се срещнат с него в Галилея.“

Мария Магдалина бързо отишла да намери Петър и Йоан. Тя им казала: „Някой е взел тялото на Исус!“ Петър и Йоан изтичали до гробницата, но като видели, че е празна, се върнали вкъщи.

Когато пак отишла при гробницата, Мария заварила вътре двама ангели и им казала: „Не знам къде са отнесли Господаря ми.“ После видяла един мъж, когото помислила за градинаря, и се обърнала към него: „Господине, моля те, кажи ми къде си го отнесъл.“ Тогава той казал „Мария!“ и тя разбрала, че това е Исус. Мария извикала „Учителю!“ и се хванала за него. Исус ѝ заръчал: „Отиди и кажи на братята ми, че си ме видяла.“ Мария веднага изтичала да каже на учениците.

По–късно на същия ден двама ученици вървели от Йерусалим към Емаус. Един мъж се приближил и тръгнал с тях. Попитал ги за какво си говорят и те казали: „Не си ли чул? Преди 3 дни главните свещеници убиха Исус, а сега някои жени казват, че той е жив!“ Мъжът ги попитал: „Не вярвате ли на пророците? Те са казали, че Христос ще умре и после ще възкръсне.“ След това той започнал да им обяснява Писанието. Когато стигнали Емаус, учениците помолили мъжа да остане с тях. На вечеря той благодарил в молитва за хляба и те познали, че е Исус. Тогава той изчезнал.

Двамата ученици побързали да отидат в Йерусалим в къщата, където били събрани апостолите, и да им кажат какво се било случило. Докато били там, Исус се появил пред всички. В началото апостолите не вярвали, че това е той. Тогава Исус им казал: „Вижте ръцете ми, докоснете ме. Писано е, че Христос ще възкръсне от мъртвите.“

„Аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Бащата освен чрез мене“ (Йоан 14:6)