Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Въведение към 13 част

Въведение към 13 част

Исус дошъл на земята, за да даде живота си за несъвършените хора. Въпреки че умрял, той победил света. Йехова проявил лоялност към Сина си и го възкресил. До самата си смърт Исус смирено служел на другите и прощавал грешките им. След възкресението си той се появил пред своите ученици и им дал напътствия как да извършат важната работа, която им възложил. Ако си родител, помогни на детето си да разбере, че днес ние участваме в същата работа.

В ТАЗИ ЧАСТ

87 РАЗКАЗ

Последната вечеря на Исус

Исус дал важни напътствия на апостолите си през последната си вечер с тях.

88 РАЗКАЗ

Исус е заловен

Юда Искариот завел голяма тълпа от хора с мечове и тояги да заловят Исус.

89 РАЗКАЗ

Петър се отрича от Исус

Какво станало в двора на къщата на Каиафа? И какво се случило с Исус вътре в къщата?

90 РАЗКАЗ

Исус умира на Голгота

Защо Пилат наредил Исус да бъде убит?

91 РАЗКАЗ

Исус е възкресен

Какви забележителни неща станали в дните след смъртта на Исус?

92 РАЗКАЗ

Исус се появява пред рибарите

Какво направил, за да привлече вниманието им?

93 РАЗКАЗ

Исус се връща на небето

Преди това обаче дал на учениците си някои важни напътствия.