Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

93 РАЗКАЗ

Исус се връща на небето

Исус се връща на небето

В Галилея Исус се срещнал с последователите си. Той им дал много важна заповед: „Отидете и правете ученици сред хората по цялата земя. Учете ги на нещата, на които аз ви научих, и ги покръствайте.“ После им обещал: „Винаги ще бъда с вас.“

През 40–те дни след възкресението си Исус се появил пред стотици свои ученици в Галилея и Йерусалим. Той им казал важни неща и направил много чудеса. После се срещнал с апостолите си за последен път на Маслиновата планина. Исус казал: „Не напускайте Йерусалим. Чакайте онова, което Бащата е обещал.“

Те не разбирали какво има предвид, затова го попитали: „Сега ли ще станеш цар на Израил?“ Исус отговорил: „Още не е дошло времето, определено от Йехова, да стана цар. Скоро ще получите сила от светия дух и ще бъдете мои свидетели. Проповядвайте в Йерусалим, Юдея, Самария и до най–далечните краища на земята.“

След това Исус бил вдигнат нагоре и бил покрит от един облак. Учениците му гледали към небето, но Исус вече го нямало.

Те слезли от Маслиновата планина и отишли в Йерусалим. Там редовно се събирали в една горна стая и се молели. Те чакали Исус да им даде още напътствия.

„Тази добра новина за царството ще бъде проповядвана по целия свят за свидетелство на всички народи, и тогава ще дойде краят“ (Матей 24:14)