Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

82 РАЗКАЗ

Исус учи учениците си как да се молят

Исус учи учениците си как да се молят

Всичко, което правели фарисеите, било с цел да впечатлят другите. Когато вършели добро, го правели така, че околните да ги забележат. Молели се на обществени места, за да ги видят всички. Научавали наизуст дълги молитви и ги повтаряли в синагогите и по ъглите на улиците, където останалите можели да ги чуят. Затова хората се изненадали, когато Исус им казал: „Не се молете като фарисеите. Те си мислят, че впечатляват Бога с многото си думи, но не е така. Молитвата е нещо между вас и Йехова. Не бива да повтаряте само едно и също. Йехова иска да му казвате как се чувствате.“

Исус продължил: „Ето така трябва да се молите: ‘Татко наш, който си на небесата, нека се свети твоето име. Нека дойде твоето царство. Нека бъде твоята воля както на небето, така и на земята.’“ Исус казал на хората да се молят и за храната за деня, за прошка на греховете си и за други лични неща.

Той добавил: „Не спирайте да се молите и да искате добри неща от своя Баща Йехова. Всеки родител иска да дава хубави неща на детето си. Ако синът ви ви поиска хляб, ще му дадете ли камък? А ако ви поиска риба, ще му дадете ли змия?“

След това Исус обяснил поуката: „Ако вие давате хубави подаръци на децата си, то колко повече вашият Баща Йехова ще ви даде свети дух! Само трябва да го помолите.“ Правиш ли това? За какви неща се молиш?

„Не преставайте да искате и ще ви бъде дадено, не преставайте да търсите и ще намерите, не преставайте да чукате и ще ви бъде отворено“ (Матей 7:7)