Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

23 РАЗКАЗ

Обещание към Йехова

Обещание към Йехова

Около два месеца след като излезли от Египет, израилтяните стигнали до Синайската планина и разпънали шатрите си там. Йехова повикал Моисей и той се качил на планината. Бог казал: „Аз спасих израилтяните. Ако са ми послушни и изпълняват законите ми, ще бъдат мой специален народ.“ Моисей слязъл долу и предал на израилтяните думите на Йехова. Как отговорили те? „Ще правим всичко, което Йехова ни каже.“

Моисей отново се изкачил на планината, а Йехова му казал: „След три дни ще говоря с тебе. Предупреди хората да не се качват на планината.“ Моисей слязъл и казал на израилтяните да се приготвят да чуят какво ще каже Йехова.

На третия ден те видели светкавици и тъмен облак, който покрил планината. Чули се силни гръмотевици и звук от рог. Тогава Йехова слязъл върху планината в огън. Израилтяните толкова се изплашили, че се разтреперили. Цялата планина се тресяла много силно и била покрита с дим. Звукът от рога ставал все по–силен и по–силен. Бог казал: „Аз съм Йехова. Не бива да се покланяте на други богове.“

Моисей пак се качил на планината и Йехова му дал закони, за да знаят хората как да Му се покланят и как да постъпват. Моисей записал законите и после ги прочел на израилтяните. Те обещали: „Ще правим всичко, което Йехова ни каже.“ Но дали щели да спазят обещанието си към Бога?

„Обичай своя Бог, Йехова, с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум“ (Матей 22:37)