Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

99 РАЗКАЗ

Пазач научава истината за Исус

Пазач научава истината за Исус

Във Филипи живеела една прислужница, в която имало демон. Той ѝ давал способност да предсказва бъдещето и тя печелела много пари за господарите си. Когато Павел и Сила били във Филипи, прислужницата дни наред вървяла след тях, а демонът я карал да вика: „Тези хора са роби на Всевишния Бог.“ Накрая Павел казал на демона: „В името на Исус, излез от нея!“ И демонът я оставил.

Когато господарите на момичето видели, че вече няма да изкарват пари от него, много се ядосали. Те завлекли Павел и Сила при градските управници и им казали: „Тези мъже нарушават закона и притесняват целия град!“ Управниците наредили да набият Павел и Сила и да ги затворят. Пазачът ги заключил в най–вътрешната и тъмна част на затвора и поставил краката им в дървени стеги.

Към полунощ Павел и Сила пеели песни на Йехова, а другите затворници слушали. Изведнъж станало силно земетресение, което разтърсило целия затвор. Вратите се отворили и оковите и стегите на затворниците паднали. Пазачът изтичал до вътрешността на затвора и видял вратите отворени. Сигурен, че всички затворници са избягали, той взел меча си, за да се убие.

В този момент Павел извикал: „Не посягай на себе си! Всички сме тук!“ Пазачът влязъл вътре и паднал в краката на Павел и Сила. Той ги попитал: „Какво да направя, за да се спася?“ Те му отговорили: „Вярвай в Исус — ти и всички в дома ти.“ Тогава Павел и Сила обяснили словото на Йехова на пазача и на хората в дома му и те се покръстили.

„Хората ще ви залавят, ще ви преследват и ще ви завеждат в синагогите, ще ви хвърлят в затворите и ще бъдете изправяни пред царе и управители заради моето име. Това ще ви даде възможност да свидетелствате“ (Лука 21:12, 13)