Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

94 РАЗКАЗ

Учениците получават свети дух

Учениците получават свети дух

Десет дни след като Исус се върнал на небето, учениците му получили свети дух. Това станало на Петдесетница през 33 г., когато за този празник в Йерусалим били дошли хора от много места. В горната стая на една къща били събрани около 120 ученици на Исус. Изведнъж станало чудо — на главите на учениците се появило нещо като пламък и всички започнали да говорят на различни езици. Шум като от силен вятър изпълнил къщата.

Хората от другите земи, които били дошли в Йерусалим, чули шума и изтичали да видят какво става. Те били смаяни, като чули учениците да говорят езици, и казали: „Но тези хора са от Галилея. Как така говорят на нашите езици?“

Тогава Петър и другите апостоли се изправили пред множеството. Петър разказал как Исус бил убит и Йехова го възкресил. Той продължил: „Сега Исус е в небето от дясната страна на Бога и изля обещания свети дух. Затова вие видяхте и чухте тези чудни неща.“

Хората силно се развълнували и попитали: „Какво да направим?“ Той им отговорил: „Разкайте се за греховете си и се покръстете в името на Исус. Като дар ще получите светия дух.“ На този ден се покръстили около 3000 души. Оттогава учениците в Йерусалим започнали да стават все повече. С помощта на светия дух апостолите основали още сборове, за да могат да учат учениците на всичко, което Исус им бил заповядал.

„Ако изявяваш пред всички това ‘слово в твоята уста’ — че Исус е Господар — и в сърцето си вярваш, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще бъдеш спасен“ (Римляни 10:9)