Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

24 РАЗКАЗ

Израилтяните нарушили обещанието си

Израилтяните нарушили обещанието си

Йехова казал на Моисей: „Изкачи се при мене на планината. Аз ще запиша законите си на каменни плочи и ще ти ги дам.“ Моисей отишъл на планината и останал на нея 40 дни и 40 нощи. Докато той бил там, Йехова записал Десетте заповеди на две каменни плочи и му ги дал.

През това време израилтяните си помислили, че Моисей ги е изоставил, и казали на Аарон: „Искаме някой да ни води. Направи ни бог!“ Аарон казал: „Дайте ми златото си.“ Той разтопил златото и направил от него теле. Хората казали: „Това теле е нашият Бог, който ни изведе от Египет!“ Те започнали да му се покланят и да празнуват. Погрешно ли било това? Да. Те обещали да се покланят само на Йехова, но ето че нарушили обещанието си.

Йехова видял какво става и казал на Моисей: „Слез при хората. Те са непослушни и се покланят на фалшив бог.“ Моисей слязъл от планината с двете плочи.

Когато се приближил до стана, той чул хората да пеят. После видял, че танцуват и се покланят на телето. Моисей много се ядосал, хвърлил плочите на земята и те се счупили на парчета. Той веднага строшил телето. После попитал Аарон: „Как те накараха хората да направиш това ужасно нещо?“ Аарон отговорил: „Не се ядосвай. Нали знаеш какви са? Те искаха бог, затова хвърлих златото им в огъня и стана това теле!“ Аарон не бивало да го прави. Моисей се върнал на планината и се помолил на Йехова да прости на народа.

Йехова простил на онези, които искали да му се подчиняват. Разбираш ли колко било важно израилтяните да слушат Моисей?

„Когато дадеш обет пред Бога, не се бави да го изпълниш, защото безразсъдните не са приятни за никого. Изпълни това, за което си дал обет“ (Еклисиаст 5:4)