Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

100 РАЗКАЗ

Павел и Тимотей

Павел и Тимотей

Тимотей бил млад брат в сбора в Листра. Баща му бил грък, а майка му Евникия била юдейка. Тя и баба му Лоида го учели за Йехова още от малък.

Когато бил в Листра по време на второто си пътуване, Павел забелязал, че Тимотей много обича братята и иска да им помага. Той го поканил да го придружи в пътуването му. С времето Павел обучил Тимотей да бъде проповедник и учител на добрата новина.

Светият дух водел Павел и Тимотей, където и да отидели. Една нощ във видение един мъж повикал Павел в Македония да им помогне. Затова Павел, Тимотей, Сила и Лука отишли там да проповядват и да основават сборове.

В македонския град Солун много мъже и жени станали християни. Но някои от юдеите завиждали на Павел и спътниците му. Те събрали тълпа и завлекли братята при градските управници, викайки: „Тези мъже са врагове на императора!“ Животът на Павел и Тимотей бил в опасност, затова те избягали в Берия по тъмно.

Хората в Берия се радвали да научат добрата новина и там много гърци и юдеи станали вярващи. Но от Солун дошли някои юдеи да настройват хората, затова Павел тръгнал за Атина. Тимотей и Сила останали в Берия да подкрепят братята. По–късно Павел изпратил Тимотей обратно в Солун да помага на братята там да издържат голямото преследване. След време по заръка на Павел Тимотей отишъл да насърчава и други сборове.

Павел казал на Тимотей: „Онези, които искат да служат на Йехова, ще бъдат преследвани.“ Тимотей бил преследван и лежал в затвора заради вярата си. Но той се радвал, защото можел да покаже, че е лоялен на Йехова.

Павел казал на филипяните: „Изпращам при вас Тимотей. Той ще ви научи какво означава да сте служители на Йехова и как да проповядвате.“ Павел знаел, че може да се довери на Тимотей. Те били приятели и сътрудници много години.

„При мене няма никой друг като него, някой, който да е искрено загрижен за вас. Понеже всички други се грижат само за себе си, а не за онова, което принадлежи на Христос Исус“ (Филипяни 2:20, 21)