Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

80 РАЗКАЗ

Исус избира дванайсет апостоли

Исус избира дванайсет апостоли

След като проповядвал около година и половина, Исус трябвало да вземе важно решение. Трябвало да избере мъже, които да служат заедно с него и които да обучи да ръководят християнския сбор. Исус искал Йехова да му помогне в избора. Затова се качил на една планина, където можел да е сам, и се молил цяла нощ. На сутринта извикал някои от учениците си и от тях избрал 12 апостоли. Помниш ли имената на някои от тях? Те се казвали Петър, Андрей, Яков, Йоан, Филип, Вартоломей, Тома, Матей, Яков, Алфеевият син, Тадей, Симон и Юда Искариот.

Андрей, Петър, Филип, Яков

Дванайсетте апостоли пътували с Исус. Той ги обучил и след това ги изпратил да проповядват сами. Йехова им дал сила да гонят демони и да лекуват болни.

Йоан, Матей, Вартоломей, Тома

Исус наричал тези 12 мъже свои приятели и им имал доверие. Фарисеите ги смятали за неучени и обикновени хора. Но Исус ги обучил за работата, която им дал. Те щели да са с него в най–важните моменти от живота му, като например преди смъртта му и след възкресението му. Също като Исус повечето от апостолите били от Галилея. Някои от тях били женени.

Яков, Алфеевият син, Юда Искариот, Тадей, Симон

Апостолите били несъвършени и допускали грешки. Понякога говорели, без да мислят, и вземали лоши решения. Друг път били нетърпеливи. Дори спорели кой от тях е най–важен. Но все пак били добри хора и обичали Йехова. Те щели да имат главна роля в християнския сбор след смъртта на Исус.

„Наричам [ви] приятели, защото ви разкривам всичко, каквото съм чул от своя Баща“ (Йоан 15:15)