Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

54 РАЗКАЗ

Йехова бил търпелив към Йона

Йехова бил търпелив към Йона

Жителите на асирийския град Ниневия били зли. Йехова наредил на своя пророк Йона да отиде там и да им каже, че трябва да се променят. Но Йона избягал. Той отплавал с кораб за Тарсис — точно в обратната посока.

По пътя се разразила страшна буря и моряците много се изплашили. Те започнали да се молят на боговете си и се питали защо им се случва това. Накрая Йона им казал: „Аз съм виновен, защото бягам от задачата, която Йехова ми даде. Хвърлете ме в морето и бурята ще спре.“ Моряците не искали да хвърлят Йона зад борда, но той настоявал. Щом най–накрая го направили, бурята утихнала.

Йона си помислил, че ще умре. Докато потъвал, той се помолил на Йехова. Тогава Йехова изпратил една голяма риба, която го погълнала, но той останал жив. От корема ѝ Йона казал на Бога: „Обещавам винаги да те слушам.“ Йехова го пазил в рибата три дни и после я накарал да го изплюе на сушата.

Щом Бог го спасил, означавало ли това, че Йона вече нямало нужда да ходи в Ниневия? Не. Йехова пак му казал да отиде и този път Йона се подчинил. Той казал на хората: „След 40 дни Ниневия ще бъде унищожена.“ Тогава се случило нещо неочаквано — ниневийците се променили. Царят на Ниневия им казал: „Призовете Бога и се разкайте. Може би той няма да ни унищожи.“ Когато видял, че хората се разкайват, Йехова пощадил града.

Йона се ядосал, че градът не бил унищожен. Представяш ли си: Йехова бил търпелив и милостив към Йона, а той не се смилил над ниневийците! Вместо това седнал под сянката на една кратуна извън града и се нацупил. После тя изсъхнала и Йона отново се ядосал. Затова Йехова му казал: „Жал ти е повече за кратуната, отколкото за ниневийците. Аз проявих милост към тях и те се спасиха.“ Какво имал предвид Йехова? Жителите на Ниневия били по–важни от едно растение.

„Йехова ... проявява търпение към вас, защото не иска никой да бъде унищожен, а всички да стигнат до разкаяние“ (2 Петър 3:9)