Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

6 РАЗКАЗ

Осем души преминават в нов свят

Осем души преминават в нов свят

Ной, семейството му и животните влезли в ковчега. Йехова затворил вратата и завалял дъжд. Валяло толкова много, че ковчегът започнал да плава по водата. Накрая цялата земя била покрита с вода. Извън ковчега всички лоши хора умрели. Но Ной и семейството му били на сигурно място вътре в ковчега. Представи си само колко се радвали, че послушали Йехова!

Дъждът се изливал 40 дни и 40 нощи и после спрял. Водата бавно започнала да спада. Накрая ковчегът заседнал на една планина. Но навсякъде все още имало много вода, затова Ной и семейството му не можели веднага да излязат от ковчега.

Малко по малко водата се оттекла. Ной и семейството му прекарали в ковчега повече от година. След това Йехова им казал, че може да излязат. Сега щели да живеят в нов свят. Те били много благодарни, че Йехова ги е спасил, и показали това, като му принесли принос.

Йехова се зарадвал на приноса. Той обещал никога повече да не унищожава всичко на земята с потоп. Като знак за това обещание Бог направил така, че в небето да се появи първата дъга. Виждал ли си дъга?

Йехова също казал на Ной и семейството му да имат деца и да напълнят земята.

„Ной влезе в ковчега. [Хората] не обръщаха внимание на онова, което ставаше, докато не дойде потопът и не унищожи всички тях“ (Матей 24:38, 39)