Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

65 РАЗКАЗ

Естир спасява народа си

Естир спасява народа си

Естир била млада юдейка, която живеела в персийския град Суза. Преди много години Навуходоносор отвел в плен роднините ѝ от Йерусалим. Отгледал я нейният братовчед Мардохей, който бил служител на царя на Персия Асуир.

Цар Асуир искал нова царица, затова служителите му довели най–красивите жени в царството. С тях била и Естир. От всички царят избрал нея за царица. Но Мардохей ѝ заръчал да не казва, че е юдейка.

Над князете бил поставен един горд мъж, който се казвал Аман. Той искал всички да се покланят пред него. Мардохей обаче не му се покланял. Аман толкова се разгневил, че искал да го убие. Когато разбрал, че Мардохей е юдей, той скроил заговор да убие всички юдеи в царството. Аман казал на царя: „Юдеите са опасни и трябва да ги премахнеш.“ Асуир му разрешил да действа и му дал власт да издаде закон. Аман издал закон хората да убият юдеите на 13–ия ден от месец адар. Но Йехова видял всичко.

Естир не знаела за този закон, затова Мардохей ѝ изпратил препис от него и ѝ казал: „Отиди да говориш с царя.“ Естир казала: „Който отиде при царя, без да е повикан, ще бъде убит, а той не ме е викал от 30 дни! Но все пак ще отида. Ако насочи жезъла си към мене, ще живея. Ако ли не, ще умра.“

Естир отишла в царския двор. Като я видял, царят насочил жезъла си към нея. Тя се приближила и той я попитал: „Какво мога да направя за тебе, Естир?“ Тя отговорила: „Искам да ви поканя с Аман на угощение.“ На угощението Естир ги поканила да дойдат пак. Когато дошли втория път, царят отново я попитал: „Какво да направя за тебе?“ Тя отговорила: „Един човек иска да погуби мене и народа ми. Моля те, спаси ни.“ Царят попитал: „Кой е този човек?“ Тя казала: „Този лош човек е Аман.“ Асуир много се ядосал и заповядал Аман да бъде убит веднага.

Никой обаче не можел да отмени закона на Аман, дори царят. Затова Асуир назначил над князете Мардохей и му дал власт да издаде нов закон. Мардохей издал закон, който позволявал на юдеите да се защитят, когато бъдат нападнати. И така, на 13 адар те победили враговете си. Оттогава юдеите празнували тази победа всяка година.

„Ще бъдете водени пред управители и царе заради мене, за свидетелство както на тях, така и на другите народи“ (Матей 10:18)