Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

70 РАЗКАЗ

Ангели съобщават за раждането на Исус

Ангели съобщават за раждането на Исус

Император Август, владетелят на Римската империя, заповядал всички юдеи да се върнат в родните си градове за преброяване на населението. Затова Йосиф и Мария тръгнали за Витлеем, откъдето бил родът на Йосиф. Почти било време Мария да роди.

Когато пристигнали във Витлеем, единственото място за нощуване, което намерили, било един обор. Там Мария родила сина си Исус. Тя го повила и го сложила внимателно в една ясла.

Близо до Витлеем имало пастири, които нощували навън, за да пазят стадата си. Изведнъж пред тях застанал един ангел и светлината на славата на Йехова ги огряла. Пастирите се изплашили, но ангелът им казал: „Не се страхувайте! Нося ви хубава новина. Днес във Витлеем се роди Месията.“ Тогава в небето се появили много ангели, които казали: „Слава на Бога в небето и мир на земята!“ После изчезнали. Какво направили пастирите?

Те си казали един на друг: „Да отидем веднага във Витлеем.“ Те бързо отишли там и намерили Йосиф и Мария в обора с новороденото бебе.

Всички, които чули какво казал ангелът на пастирите, били смаяни. Мария също мислила много за думите му и не ги забравила. Пастирите се върнали при стадата си и благодарили на Йехова за всичко, което видели и чули.

„Дойдох от Бога и съм тук. Не съм дошъл от себе си, но Той ме изпрати“ (Йоан 8:42)