Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

78 РАЗКАЗ

Исус проповядва за Царството

Исус проповядва за Царството

Малко след покръстването си Исус започнал да проповядва: „Царството на Бога ще дойде скоро.“ Той обикалял Галилея и Юдея и учениците му пътували с него. Когато се върнал в своя град Назарет, Исус влязъл в синагогата, отворил свитъка на Исаия и прочел на глас: „Йехова ми даде свети дух, за да мога да проповядвам добрата новина.“ Какво означавало това? Макар че хората искали Исус да прави чудеса, основната причина той да има свети дух, била да проповядва добрата новина. След това той казал на слушателите си: „Днес се изпълни това пророчество.“

После Исус отишъл на Галилейското езеро. Там видял четирима свои ученици, които били рибари. Той ги поканил: „Елате с мене и аз ще ви направя рибари на хора.“ Това били Петър, Андрей, Яков и Йоан. Мъжете веднага оставили риболова и го последвали. Те пътували из цяла Галилея и проповядвали за Царството на Йехова. Проповядвали в синагогите, на пазарите и по улиците. Където и да отидели, ги следвали големи множества. За Исус се разчуло навсякъде, чак в Сирия.

След време той дал на някои от последователите си силата да лекуват болни и да гонят демони. Други били с него, когато проповядвал от град на град и от село на село. За техните нужди се грижели някои верни жени, сред които Мария Магдалина, Йоана и Сузана.

След като обучил учениците си, Исус ги изпратил да проповядват сами. Те ходели по цяла Галилея и мнозина също станали ученици и се покръстили. Толкова много хора искали да станат последователи на Исус, че той ги сравнил с нива, която е готова за жетва, и казал: „Молете се на Йехова да изпрати повече работници за жетвата.“ По–късно Исус избрал 70 ученици и ги изпратил да проповядват по двойки из Юдея. Те говорили за Царството на всякакви хора. Когато се върнали, нямали търпение да разкажат на Исус какво им се случило. Дяволът не можел по никакъв начин да спре проповедната служба.

Исус се погрижил учениците му да продължат да вършат тази важна работа и след като той се върне на небето. Той им казал: „Проповядвайте добрата новина по цялата земя. Учете хората за Божието Слово и ги покръствайте.“

„И в други градове трябва да известя добрата новина за Божието царство, защото за това бях изпратен“ (Лука 4:43)