Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

40 РАЗКАЗ

Давид и Голиат

Давид и Голиат

Йехова казал на Самуил: „Отиди в къщата на Йесей. Един от синовете му ще бъде следващият цар на Израил.“ И така, Самуил отишъл в къщата на Йесей. Когато видял най–големия син, той си помислил: „Сигурно този млад мъж е избраникът.“ Йехова обаче казал на Самуил, че не е той, и добавил: „Аз виждам не само как човек изглежда отвън, но и какво е сърцето.“

Йесей довел още шестима от синовете си при Самуил, но той казал: „Йехова не е избрал нито един от тях. Имаш ли други синове?“ Йесей отговорил: „Имам още един, най–малкия ми син Давид. Сега го няма, защото пасе овцете ми.“ Когато Давид дошъл, Йехова казал на Самуил: „Него съм избрал!“ Самуил помазал Давид, като излял масло върху главата му — той щял да бъде следващият цар на Израил.

След време израилтяните били във война с филистимците. Един от филистимските воини бил великан и се казвал Голиат. Дни наред той се присмивал на израилтяните и викал: „Изпратете някой мъж да се бие с мене. Ако той ме победи, ние ще ви бъдем слуги, а ако аз го победя, вие ще ни бъдете слуги.“

Давид отишъл в стана на израилската войска, за да занесе храна на братята си, които били войници. Той чул думите на Голиат и заявил: „Аз ще се бия с него!“ Цар Саул му казал: „Но ти си още дете.“ Давид отвърнал: „Йехова ще ми помогне.“

Саул искал Давид да носи неговите доспехи, но той казал: „Не мога да се бия с тези неща.“ Давид взел прашката си и отишъл до един поток. Там избрал 5 гладки камъка и ги сложил в торбичката си. След това се затичал към Голиат. Великанът извикал: „Ела тук, момченце! Ще те дам за храна на небесните птици и на дивите животни.“ Давид не се страхувал и отговорил: „Ти идваш с меч и с копие, а аз идвам с името на Йехова. Ти не воюваш срещу нас, а срещу Бога. Всички тук ще видят, че Йехова е по–силен от меча и копието. Той ще ви предаде в нашите ръце.“

Давид сложил камък в прашката си и я размахал с всичка сила. С помощта на Йехова камъкът полетял към Голиат и се забил в челото му. Великанът паднал мъртъв на земята. Тогава филистимците побягнали, за да спасят живота си. Ти доверяваш ли се на Йехова като Давид?

„За хората това е невъзможно, но не и за Бога, защото за Бога всичко е възможно“ (Марко 10:27)