Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

59 РАЗКАЗ

Четири момчета, послушни на Йехова

Четири момчета, послушни на Йехова

Когато отвел князете на Юда във Вавилон, Навуходоносор поставил придворния служител Асфеназ за техен надзирател. Навуходоносор му казал да избере от тях най–здравите и умни момчета. Те щели да бъдат обучавани 3 години, за да могат после да станат високопоставени служители във Вавилон. Момчетата трябвало да се научат да четат, пишат и говорят на езика на вавилонците, наречен акадски. Те трябвало също да ядат от храната, от която ядели царят и служителите му. Сред тези момчета били Даниил, Ханания, Мисаил и Азария. Асфеназ обаче им дал нови, вавилонски имена: Валтасасар, Седрах, Мисах и Авденаго. Щяло ли това обучение да ги накара да спрат да служат на Йехова?

Тези 4 момчета били решени да са послушни на Йехова. Те знаели, че не бива да ядат от царските ястия, защото според Закона на Йехова някои от тях били нечисти. Затова казали на Асфеназ: „Молим те, не ни карай да ядем от храната на царя.“ Асфеназ им отговорил: „Ако не ядете и царят види, че сте бледи, ще ме убие.“

На Даниил обаче му хрумнала една идея. Той казал на настойника: „Десет дни ни давай само зеленчуци и вода. След това ни сравни с момчетата, които ядат от царската храна.“ Настойникът се съгласил.

След като изминали 10 дни, Даниил и тримата му приятели изглеждали по–здрави от всички други момчета. Йехова много се радвал, че те му били послушни. Той дори дал на Даниил способността да разбира видения и сънища.

Когато обучението на Даниил, Ханания, Мисаил и Азария свършило, Асфеназ ги завел при Навуходоносор. Царят разговарял с тях и видял, че са по–умни и способни от останалите. Той ги избрал да служат в двореца му. Царят често се съветвал с тях по важни въпроси. Йехова ги бил направил по–мъдри от всички царски мъдреци и магьосници.

Макар че били в чужда страна, Даниил, Ханания, Мисаил и Азария не забравили, че са служители на Йехова. А ти ще помниш ли винаги Йехова дори ако родителите ти не са с тебе?

„Нека никой не гледа отвисоко на твоята младост. Но бъди пример за верните в говорене, в поведение, в любов, във вяра, в целомъдрие“ (1 Тимотей 4:12)