Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

18 РАЗКАЗ

Горящият храст

Горящият храст

Моисей живял в Мадиам 40 години. Той се оженил и имал деца. Един ден, докато пасял овцете си близо до Синайската планина, видял нещо удивително — трънлив храст, който горял, но не изгарял! Когато се приближил да види защо не изгаря, Моисей чул глас от храста да му казва: „Моисей, не се приближавай повече! Събуй сандалите си, защото стоиш върху свята земя.“ Това бил Йехова, който му говорел чрез един ангел.

Моисей се страхувал, затова скрил лицето си. Гласът казал: „Видях страданията на израилтяните. Ще ги спася от египтяните и ще ги заведа в добра земя, а ти си този, който ще изведе моя народ от Египет.“ Моисей сигурно много се изненадал, нали?

Той попитал: „Какво да кажа на хората, когато ме попитат кой ме изпраща?“ Бог отговорил: „Кажи им, че те праща Йехова, Богът на Авраам, Богът на Исаак и Богът на Яков.“ Моисей казал: „Ами ако не ме послушат?“ Тогава Йехова му дал доказателство, че ще му помогне. Той казал на Моисей да хвърли тоягата си на земята и тя се превърнала в змия! Когато Моисей хванал змията за опашката, тя отново станала тояга. Йехова казал: „Като направиш това чудо, те ще разберат, че аз те пращам.“

Моисей казал: „Но аз не мога да говоря добре.“ Тогава Йехова му обещал: „Ще ти кажа какво да говориш и ще изпратя брат ти Аарон да ти помогне.“ Уверен, че Йехова е с него, Моисей взел жена си и синовете си и тръгнал към Египет.

„Не се безпокойте как или какво ще говорите, понеже в този миг ще ви бъде дадено какво да говорите“ (Матей 10:19)