Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

101 РАЗКАЗ

Павел отива в Рим

Павел отива в Рим

Третото пътуване на Павел завършило в Йерусалим. Там той бил арестуван и затворен. През нощта във видение Исус му казал: „Ще отидеш да проповядваш и в Рим.“ Павел бил отведен от Йерусалим в Кесария, където лежал в затвора 2 години. Когато го изправили на съд пред управителя Фест, той казал: „Нека императорът ме съди в Рим.“ Фест казал: „Към императора се обръщаш, при императора ще отидеш.“ Качили Павел на кораб за Рим, а с него тръгнали и двама братя, Лука и Аристарх.

По пътя се разразила страшна буря и не утихнала много дни. Всички мислели, че ще умрат. Но Павел ги успокоил: „Мъже, един ангел ми каза насън: ‘Не се страхувай, Павле! Ще стигнеш в Рим и всички на кораба ще оцелеят.’ Бъдете смели! Няма да умрем.“

Бурята бушувала 14 дни. Най–накрая стигнали някаква земя. Това бил остров Малта. Корабът заседнал и се счупил на парчета, но всички 276 души стигнали живи до брега. Някои плували, а други се държали за различни неща от кораба и така се добрали до сушата. Хората в Малта им запалили огън да се стоплят и се погрижили за тях.

След три месеца войниците завели Павел в Рим с друг кораб. Братята дошли да го посрещнат. Като ги видял, Павел благодарил на Йехова и се ободрил. Макар че бил затворник, му позволили да живее в къща под наем, но да го пази един войник. Павел останал там 2 години. Хората идвали да го видят и той им проповядвал за Божието Царство и ги учел за Исус. Павел написал също писма до сборовете в Мала Азия и Юдея. Наистина Йехова използвал Павел да занесе добрата новина на народите.

„По всякакъв начин препоръчваме себе си като Божии служители — като издържаме много изпитания, премеждия, лишения, трудности“ (2 Коринтяни 6:4)