Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

46 РАЗКАЗ

Йехова показал, че е истинският Бог

Йехова показал, че е истинският Бог

Много от царете на десетплеменното царство Израил били лоши, а цар Ахав бил един от най–лошите. Той се оженил за една зла жена на име Йезавел. Тя се покланяла на бог Ваал. Заради Ахав и Йезавел всички хора започнали да се покланят на Ваал. Царят и царицата дори убили пророците на Йехова. Какво направил Йехова? Той изпратил при Ахав пророк Илия.

Илия казал на царя, че заради лошите му дела, в Израил няма да вали дъжд. Повече от 3 години земята не раждала нищо и хората гладували. Тогава Йехова отново изпратил Илия при Ахав. Царят му казал: „Създаваш само проблеми! Ти си виновен за всичко.“ Илия отговорил: „Не аз съм виновен за сушата, а ти, защото се покланяш на Ваал. Хайде да проверим кой е истинският Бог. Събери народа и пророците на Ваал на върха на планината Кармил.“

Хората се събрали на планината. Илия казал: „Решете най–после! Ако Йехова е истинският Бог, следвайте него, но ако е Ваал, тогава следвайте него. Предизвиквам всичките 450 пророци на Ваал. Нека те да приготвят жертва и да призоват своя бог. Аз също ще приготвя жертва и ще призова Йехова. Онзи, който отговори, като изпрати огън, е истинският Бог.“ Хората се съгласили.

Пророците на Ваал приготвили жертва. Цял ден те викали към своя бог: „О, Ваале, отговори ни!“ Тъй като Ваал не им отговорил, Илия започнал да им се подиграва: „Викайте с всичка сила! Може би спи и някой трябва да го събуди.“ Вааловите пророци продължили да викат чак до вечерта, но нямало отговор.

Илия сложил своята жертва на един олтар, залял я с вода и се помолил: „О, Йехова, моля те, покажи на хората, че ти си истинският Бог.“ Йехова веднага изпратил огън от небето, който изгорил жертвата. Хората завикали: „Йехова е истинският Бог!“ А Илия казал: „Не оставяйте пророците на Ваал да избягат!“ В този ден всичките 450 пророци на Ваал били убити.

По–късно над морето се появил малък облак и Илия казал на Ахав: „Задава се буря. Впрегни колесницата си и се прибери вкъщи.“ Небето се помрачило от облаци, задухал вятър и завалял пороен дъжд. Най–накрая сушата свършила. Ахав карал колесницата си много бързо. С помощта на Йехова Илия бягал дори по–бързо и изпреварил колесницата му. Но дали проблемите на Илия свършили? Нека видим.

„За да знаят хората, че единствено ти, чието име е Йехова, си Всевишният над цялата земя“ (Псалм 83:18)