Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

98 РАЗКАЗ

Християнството стига до много народи

Християнството стига до много народи

Апостолите изпълнили заповедта на Исус да проповядват добрата новина по цялата земя. През 47 г. братята в Антиохия изпратили Павел и Варнава да проповядват на различни места. Двамата пътували из цяла Мала Азия, например до Дервия, Листра и Икония.

Павел и Варнава проповядвали на всички — бедни и богати, стари и млади — и много хора повярвали в Христос. Когато проповядвали на управителя на Кипър Сергий Павел, един магьосник се опитал да ги спре. Павел му казал: „Йехова е срещу тебе.“ В този миг магьосникът ослепял. Като видял това, управителят повярвал.

Павел и Варнава проповядвали навсякъде — от къща на къща, по пазарите, по пътя и в синагогите. В Листра те излекували един куц мъж. Като видели това чудо, хората ги помислили за богове и се опитали да им се поклонят. Но Павел и Варнава ги спрели и им казали: „Покланяйте се само на Бога! Ние сме просто хора.“ Тогава дошли някои юдеи и настроили множеството срещу Павел. Хората го пребили с камъни, извлекли го извън града и го оставили там, мислейки го за умрял. Но Павел бил жив! Братята бързо му се притекли на помощ и го завели обратно в града. По–късно той се върнал в Антиохия.

През 49 г. Павел отново потеглил на път. След като минал през Мала Азия да види братята, той занесъл добрата новина още по–далече, в Европа. Павел посетил Атина, Ефес, Солун, Филипи и други места. С него пътували Сила, Лука и един млад мъж на име Тимотей. Заедно те основавали сборове и им помагали да бъдат силни във вярата. Павел останал да подкрепя братята в Коринт година и половина. Той проповядвал, поучавал и написал писма до много сборове. Освен това работел — правел шатри. След време Павел се върнал в Антиохия.

През 52 г. Павел предприел трето пътуване. Той тръгнал от Мала Азия, стигнал чак до Филипи на север и после слязъл надолу към Коринт. Живял няколко години в Ефес, където проповядвал и лекувал и помагал на сбора. Той също всеки ден поучавал в едно училище. Много от хората, които го слушали, се променили. Накрая, след като проповядвал добрата новина на много места, Павел отишъл в Йерусалим.

„Отидете и правете ученици сред всички народи“ (Матей 28:19)