Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

7 РАЗКАЗ

Вавилонската кула

Вавилонската кула

След Потопа синовете на Ной и жените им имали много деца. Семействата им се разраснали и затова отишли да живеят в различни части на земята точно както им бил казал Йехова.

Някои семейства обаче не били послушни на Йехова. Те казали: „Хайде да построим град и да останем тук. Ще направим кула, която да е толкова висока, че да стига до небето. Така ще станем известни.“

Йехова не бил доволен от това, което правели тези хора. Той решил да ги спре. Знаеш ли как? Направил така, че изведнъж всички да заговорят на различни езици. Тъй като вече не се разбирали помежду си, те спрели строежа. Градът, който строели, станал известен като Вавел, което означава „объркване“. Хората започнали да напускат града и се разпръснали по цялата земя. Но продължили да вършат лоши неща на местата, където отишли. Имало ли хора, които все още обичали Йехова? Ще разберем в следващия разказ.

„Всеки, който възвеличава себе си, ще бъде смирен, а който смирява себе си, ще бъде възвеличен“ (Лука 18:14)