Да се учим от разказите в Библията

Тази книга ще те отведе на пътешествие във времето — от сътворението на света до раждането и службата на Исус и чак до идването на Царството.

Писмо от Ръководното тяло

Как можем да използваме тази книга?

1 РАЗКАЗ

Бог създава небето и земята

Библията казва, че Бог създал небето и земята. Защо той създал един ангел преди всичко останало?

2 РАЗКАЗ

Първият мъж и първата жена

Бог направил първия мъж и първата жена и ги поставил в Едемската градина. Той искал те да създадат семейство и да превърнат цялата земя в рай.

3 РАЗКАЗ

Адам и Ева не послушали Бога

Защо едно от дърветата в Едемската градина било по–специално от останалите? Защо Ева яла от плода му?

4 РАЗКАЗ

От гняв към убийство

Бог приел приноса на Авел, но не и приноса на Каин. Когато Каин разбрал това, много се ядосал и направил нещо ужасно.

5 РАЗКАЗ

Ноевият ковчег

Когато лошите ангели се оженили за жени на земята, им се родили синове, които станали великани и тормозели другите. Навсякъде се ширело насилие. Но Ной бил различен — той обичал Бога и му бил послушен.

6 РАЗКАЗ

Осем души преминават в нов свят

При Потопа се изливал дъжд 40 дни и 40 нощи. Ной и семейството му прекарали в ковчега повече от година. Накрая Бог казал, че могат да излязат.

7 РАЗКАЗ

Вавилонската кула

Някои хора решили да построят град и кула, чийто връх да стига до небесата. Защо Бог направил така, че те изведнъж да заговорят на различни езици?

8 РАЗКАЗ

Авраам и Сара послушали Бога

Защо Авраам и Сара оставили живота си в града, за да се скитат в ханаанската земя?

9 РАЗКАЗ

Дългоочакван син

Как Бог щял да изпълни обещанието си към Авраам — чрез Исаак или чрез Исмаил?

10 РАЗКАЗ

Помнете жената на Лот

Бог излял дъжд от огън и сяра над Содом и Гомор. Защо били унищожени тези градове? Защо трябва да помним жената на Лот?

11 РАЗКАЗ

Изпитание на вярата

Бог казал на Авраам: „Моля те, вземи единствения си син и го принеси в жертва на една планина в земята Мория.“ Как Авраам щял да се справи с това изпитание на вярата?

12 РАЗКАЗ

Яков получил наследството

Исаак и Ревека имали близнаци — Исав и Яков. Тъй като се родил първи, Исав трябвало да получи специално наследство. Защо обаче го заменил за едно ядене?

13 РАЗКАЗ

Яков и Исав се сдобряват

Как Яков получил благословия от един ангел? Как се сдобрил с Исав?

14 РАЗКАЗ

Роб, послушен на Бога

Йосиф постъпвал правилно, но въпреки това страдал много. Защо?

15 РАЗКАЗ

Йехова не забравил Йосиф

Въпреки че Йосиф бил далече от семейството си, Бог бил с него.

16 РАЗКАЗ

Кой бил Йов?

Той бил послушен на Йехова дори когато било трудно.

17 РАЗКАЗ

Моисей избрал да служи на Йехова

Като бебе Моисей бил спасен благодарение на находчивия план на майка си.

18 РАЗКАЗ

Горящият храст

Защо храстът не изгарял?

19 РАЗКАЗ

Първите три бедствия

Народът на фараона изпаднал в беда, защото той бил прекалено горд да направи нещо съвсем просто.

20 РАЗКАЗ

Следващите шест бедствия

Как тези бедствия се отличавали от първите три?

21 РАЗКАЗ

Десетото бедствие

Това бедствие било толкова страшно, че дори гордият фараон най–накрая отстъпил.

22 РАЗКАЗ

Чудото при Червено море

Фараонът преживял десетте бедствия, но оцелял ли след това чудо на Бога?

23 РАЗКАЗ

Обещание към Йехова

Израилтяните дали специално обещание на Бога, когато били на стан край Синайската планина.

24 РАЗКАЗ

Израилтяните нарушили обещанието си

Докато Моисей получавал Десетте заповеди, хората извършили ужасен грях.

25 РАЗКАЗ

Шатър за поклонение

В този специален шатър се намирал ковчегът на договора.

26 РАЗКАЗ

Дванайсетте съгледвачи

Исус Навиев и Халев били различни от другите десет мъже, които отишли да разучат ханаанската земя.

27 РАЗКАЗ

Бунт срещу Йехова

Корей, Датан, Авирон и още 250 мъже не разбрали нещо много важно за Йехова.

28 РАЗКАЗ

Магарицата на Валаам проговаря

Магарицата видяла някого, когото Валаам не можел да види.

29 РАЗКАЗ

Йехова избрал Исус Навиев

Бог дал напътствия на Исус Навиев, които са от полза и за нас днес.

30 РАЗКАЗ

Раав скрила съгледвачите

Стените на Йерихон се срутили, но къщата на Раав останала, въпреки че се намирала на стената.

31 РАЗКАЗ

Исус Навиев и гаваонците

Исус Навиев се помолил на Бога: „Слънце, застани неподвижно!“ Отговорил ли му Бог?

32 РАЗКАЗ

Нов водач и две смели жени

След смъртта на Исус Навиев израилтяните започнали да се покланят на идоли. Животът станал труден, но дошла помощ чрез съдията Варак, пророчицата Девора и Яил.

33 РАЗКАЗ

Рут и Ноемин

Две вдовици се върнали в Израил. Едната от тях, Рут, отишла да работи на нивите, където я забелязал Вооз.

34 РАЗКАЗ

Гедеон победил мадиамците

Тъй като мадиамците ги потискали, израилтяните умолявали Йехова за помощ. Как малката войска на Гедеон победила 135 000 вражески войници?

35 РАЗКАЗ

Анна се моли за син

Елкана завел Анна, Фенина и децата си в светия шатър в Сило, за да се поклонят на Бога. Там Анна се помолила за син. Около година по–късно тя родила Самуил.

36 РАЗКАЗ

Обещанието на Йефтай

Какво обещание дал Йефтай и защо? Как реагирала дъщеря му, когато чула за обещанието му?

37 РАЗКАЗ

Йехова говори на Самуил

Двамата синове на първосвещеника Илий служели като свещеници в светия шатър, но не спазвали законите на Бога. Малкият Самуил бил различен и една нощ Йехова му проговорил.

38 РАЗКАЗ

Йехова дал сила на Самсон

Бог направил Самсон много силен, за да се бие с филистимците. Но когато Самсон взел лошо решение, филистимците го хванали.

39 РАЗКАЗ

Първият израилски цар

Бог бил дал на израилтяните съдии да ги водят, но те искали цар. Самуил помазал Саул за цар, но по–късно Йехова го отхвърлил. Защо?

40 РАЗКАЗ

Давид и Голиат

Йехова избрал Давид да бъде следващият цар на Израил. Давид показал защо това било добър избор.

41 РАЗКАЗ

Давид и Саул

Защо единият мразел другия и как постъпвал този, който бил мразен?

42 РАЗКАЗ

Йонатан — смел и лоялен мъж

Синът на царя станал добър приятел на Давид.

43 РАЗКАЗ

Грехът на цар Давид

Едно лошо решение довело до много проблеми.

44 РАЗКАЗ

Храм за Йехова

Бог бил доволен от молбата на цар Соломон и го благословил богато.

45 РАЗКАЗ

Царството е разделено

Много израилтяни спрели да служат на Йехова.

46 РАЗКАЗ

Йехова показал, че е истинският Бог

Кой е истинският Бог — Йехова или Ваал?

47 РАЗКАЗ

Йехова дал сили на Илия

Мислиш ли, че той може да даде сили и на тебе?

48 РАЗКАЗ

Синът на една вдовица оживял

Прочети какви две чудеса станали в една къща.

49 РАЗКАЗ

Една зла царица е наказана

Йезавел направила заговор да убие Навутей, за да открадне лозето му. Нейната злина не останала незабелязана от Йехова.

50 РАЗКАЗ

Йехова помага на Йосафат

Добрият цар Йосафат се помолил на Бога, когато вражески народи заплашили Юда.

51 РАЗКАЗ

Военачалникът и малкото момиче

Една малка израилтянка казала на господарката си за голямата сила на Йехова и в резултат на това станало чудо.

52 РАЗКАЗ

Огнената войска на Йехова

Как слугата на Елисей разбрал, че тези, които са с тях, са повече от тези, които са със сирийците?

53 РАЗКАЗ

Смелият Йодай

Верен на Йехова свещеник се опълчил на зла царица.

54 РАЗКАЗ

Йехова бил търпелив към Йона

Как един Божи пророк се озовал в корема на голяма риба? Как излязъл оттам? Какъв урок му дал Йехова?

55 РАЗКАЗ

Ангел на Йехова помогнал на Езекия

Враговете на Юда казвали, че Йехова няма да защити народа си, но само колко грешали!

56 РАЗКАЗ

Йосия обичал Божия закон

Йосия станал цар, когато бил на 8 години, и помогнал на народа си да се покланя на Йехова.

57 РАЗКАЗ

Йехова изпраща Йеремия да проповядва

Думите на този млад пророк силно ядосали старейшините на Юда.

58 РАЗКАЗ

Унищожението на Йерусалим

Хората в Юда продължавали да се покланят на фалшиви богове, затова Йехова ги изоставил.

59 РАЗКАЗ

Четири момчета, послушни на Йехова

Младите юдеи били решени да останат верни на Йехова дори във вавилонския царски двор.

60 РАЗКАЗ

Царство, което ще е вечно

Даниил обяснил значението на странния сън на Навуходоносор.

61 РАЗКАЗ

Те не се поклонили

Седрах, Мисах и Авденаго отказали да се поклонят на златното изображение на царя на Вавилон.

62 РАЗКАЗ

Царство като голямо дърво

В съня си Навуходоносор видял собственото си бъдеще.

63 РАЗКАЗ

Написаното на стената

Кога се появили тайнствените думи и какво означавали?

64 РАЗКАЗ

Даниил в ямата на лъвовете

Моли се на Йехова всеки ден като Даниил!

65 РАЗКАЗ

Естир спасява народа си

Макар и чужденка и сираче, тя станала царица.

66 РАЗКАЗ

Ездра учел народа на Божия закон

След като изслушали Ездра, израилтяните дали специално обещание на Бога.

67 РАЗКАЗ

Стените на Йерусалим

Неемия научил, че враговете му планират нападение. Защо не се уплашил?

68 РАЗКАЗ

Елисавета ражда син

Защо на мъжа на Елисавета му било казано, че няма да може да говори, докато детето не се роди?

69 РАЗКАЗ

Гавриил отива при Мария

Той ѝ съобщил нещо, което променило живота ѝ.

70 РАЗКАЗ

Ангели съобщават за раждането на Исус

Пастирите, които чули новината, бързо отишли да го видят.

71 РАЗКАЗ

Йехова защитил Исус

Един зъл цар искал да убие Исус.

72 РАЗКАЗ

Исус като младеж

Защо учителите в храма били впечатлени от него?

73 РАЗКАЗ

Йоан известява, че идва Месията

Като пораснал, Йоан станал пророк. Той проповядвал за идването на Месията. Как реагирали хората на думите му?

74 РАЗКАЗ

Исус става Месията

Защо Йоан казал, че Исус е Агнето на Бога?

75 РАЗКАЗ

Дяволът изкушава Исус

Дяволът три пъти изкушил Исус. Какви били трите изкушения? Как реагирал Исус?

76 РАЗКАЗ

Исус очиства храма

Защо Исус изгонил животните от храма и обърнал масите на мъжете, които обменяли пари?

77 РАЗКАЗ

Жената при кладенеца

Самарянката била изненадана, че Исус я заговорил. Защо? Какво ѝ казал той, което не бил казвал на никого дотогава?

78 РАЗКАЗ

Исус проповядва за Царството

Исус поканил някои от учениците си да станат „рибари на хора“. По–късно обучил 70 свои последователи да проповядват добрата новина.

79 РАЗКАЗ

Исус върши много чудеса

Където и да отидел, при него идвали болни хора и той ги лекувал. Дори възкресил едно момиче.

80 РАЗКАЗ

Исус избира дванайсет апостоли

Защо ги избрал? Помниш ли имената им?

81 РАЗКАЗ

Проповедта на планината

Исус дал ценни уроци на едно множество.

82 РАЗКАЗ

Исус учи учениците си как да се молят

Какви неща трябва да искат от Бога?

83 РАЗКАЗ

Исус храни хиляди хора

Какво научаваме от това чудо за Исус и Йехова?

84 РАЗКАЗ

Исус ходи по водата

Представяш ли си как се почувствали апостолите, когато видели това чудо?

85 РАЗКАЗ

Исус лекува в събота

Защо някои не били доволни от това?

86 РАЗКАЗ

Исус възкресява Лазар

Като видял Мария да плаче, Исус също заплакал. Но мъката им скоро се превърнала в радост.

87 РАЗКАЗ

Последната вечеря на Исус

Исус дал важни напътствия на апостолите си през последната си вечер с тях.

88 РАЗКАЗ

Исус е заловен

Юда Искариот завел голяма тълпа от хора с мечове и тояги да заловят Исус.

89 РАЗКАЗ

Петър се отрича от Исус

Какво станало в двора на къщата на Каиафа? И какво се случило с Исус вътре в къщата?

90 РАЗКАЗ

Исус умира на Голгота

Защо Пилат наредил Исус да бъде убит?

91 РАЗКАЗ

Исус е възкресен

Какви забележителни неща станали в дните след смъртта на Исус?

92 РАЗКАЗ

Исус се появява пред рибарите

Какво направил, за да привлече вниманието им?

93 РАЗКАЗ

Исус се връща на небето

Преди това обаче дал на учениците си някои важни напътствия.

94 РАЗКАЗ

Учениците получават свети дух

Каква чудодейна способност им дал светият дух?

95 РАЗКАЗ

Нищо не можело да ги спре

Религиозните водачи, които убили Исус, се опитали да накарат апостолите да замълчат. Но не могли.

96 РАЗКАЗ

Исус избира Савел

Савел бил заклет враг на християните, но това щяло да се промени.

97 РАЗКАЗ

Корнилий получава свети дух

Защо Бог изпратил Петър в дома на този мъж, който не бил юдей?

98 РАЗКАЗ

Християнството стига до много народи

Апостол Павел и спътниците му започнали да проповядват в далечни земи.

99 РАЗКАЗ

Пазач научава истината за Исус

Как така един разказ включва и демон, и земетресение, и меч?

100 РАЗКАЗ

Павел и Тимотей

Двамата били приятели и сътрудници дълги години.

101 РАЗКАЗ

Павел отива в Рим

Пътуването му било пълно с опасности, но никаква трудност не можела да спре този апостол.

102 РАЗКАЗ

Откровението на Йоан

Той получил от Исус редица видения за бъдещето.

103 РАЗКАЗ

„Нека дойде твоето царство“

Откровението на Йоан показва как Божието Царство ще промени живота на земята.