Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

58 РАЗКАЗ

Унищожението на Йерусалим

Унищожението на Йерусалим

Хората в Юда много пъти изоставяли Йехова и започвали да се покланят на фалшиви богове. Години наред той се опитвал да им помогне, като изпращал много пророци да ги предупреждават. Те обаче не ги слушали, а им се подигравали. Как Йехова премахнал идолопоклонството?

Царят на Вавилон Навуходоносор бил победил много народи. Първия път, когато превзел Йерусалим, той пленил цар Йоахин, князете, воините и занаятчиите и ги отвел във Вавилон. Той взел също всички съкровища от храма на Йехова. След това Навуходоносор поставил Седекия за цар на Юда.

В началото Седекия се подчинявал на Навуходоносор. Но околните народи и фалшивите пророци го посъветвали да се разбунтува срещу Вавилон. Йеремия го предупредил: „Ако се разбунтуваш, в Юда ще има убийства, глад и болести.“

След като царувал 8 години, Седекия решил да въстане против Вавилон и поискал помощ от египтяните. Тогава Навуходоносор изпратил войската си да нападне Йерусалим. Тя отишла и се разположила на стан около него. Йеремия казал на Седекия: „Йехова казва, че ако се предадеш на Вавилон, и ти, и градът ще се спасите. Но ако не се предадеш, вавилонците ще изгорят Йерусалим и ще те вземат в плен.“ Седекия казал: „Няма да се предам!“

След година и половина вавилонската войска разбила стената на Йерусалим и го подпалила. Тя опожарила храма, избила много хора и взела хиляди пленници.

Седекия избягал, но вавилонците тръгнали след него. Хванали го близо до Йерихон и го завели при Навуходоносор. Той убил синовете на Седекия пред очите му, ослепил го и го хвърлил в затвора, където той по–късно умрял. Но Йехова обещал на народа на Юда: „След 70 години ще ви върна у дома в Йерусалим.“

Какво щяло да стане с младежите, които били отведени във Вавилон? Щели ли да останат лоялни на Йехова?

„Йехова, Боже всемогъщи, колко истинни и праведни са твоите съдебни решения!“ (Откровение 16:7)