Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

68 РАЗКАЗ

Елисавета ражда син

Елисавета ражда син

Повече от 400 години след като стените на Йерусалим били построени отново, близо до града заедно с жена си Елисавета живеел един свещеник на име Захария. Те били женени от много години, но нямали деца. Един ден, докато Захария принасял тамян в светилището на храма, ангел Гавриил му се явил. Захария се изплашил, но Гавриил му казал: „Не се страхувай! Нося ти добра новина от Йехова. Жена ти Елисавета ще роди син, който ще се казва Йоан. Йехова го е избрал за една специална задача.“ Захария попитал: „Как да ти повярвам? С жена ми сме прекалено стари да имаме дете.“ Гавриил казал: „Бог ме изпрати да ти кажа това. Но понеже не ми повярва, няма да можеш да говориш, докато не се роди детето.“

Захария се забавил в светилището, затова, когато накрая излязъл, хората отвън го попитали какво се е случило. Той обаче не можел да говори, а само правел знаци с ръцете си. Тогава хората разбрали, че Бог му е съобщил нещо.

След време Елисавета забременяла и родила момченце точно както казал ангелът. Приятелите и роднините ѝ дошли да го видят. Те много се радвали за нея. Елисавета казала: „Името му ще е Йоан.“ Те възразили: „Никой в семейството ти не се казва така. Кръсти го Захария като баща му.“ Но Захария написал на табличка за писане: „Името му е Йоан.“ И в този момент проговорил! В цяла Юдея се разчуло за детето и хората се питали какво ли ще бъде то.

После Захария се изпълнил със свети дух и започнал да пророкува: „Благословен да бъде Йехова. Той обещал на Авраам, че ще изпрати спасител, Месията, да ни избави. Йоан ще бъде пророк и ще проповядва за идването на Месията.“

На роднината на Елисавета, Мария, също ѝ се случило нещо необикновено. Ще разберем какво от следващия разказ.

„За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно“ (Матей 19:26)