Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

85 РАЗКАЗ

Исус лекува в събота

Исус лекува в събота

Фарисеите мразели Исус и търсели причина да го арестуват. Те казвали, че той не бива да лекува болни в събота, защото е ден за почивка. Веднъж, в събота Исус видял на улицата един просяк, който бил сляп по рождение. Той казал на апостолите си: „Вижте как силата на Бога ще помогне на този човек.“ Исус смесил плюнката си с пръст и направил кал, с която намазал очите на мъжа. След това му казал: „Отиди и си измий очите в къпалнята Силоам.“ Мъжът го направил и прогледнал!

Хората били смаяни и питали: „Това не е ли човекът, който седеше и просеше? Или е някой, който само прилича на него?“ Мъжът казал: „Аз съм.“ А те го попитали: „Как така вече не си сляп?“ Когато той им разказал какво се случило, те го завели при фарисеите.

Човекът обяснил и на тях: „Исус сложи кал на очите ми и ми каза да отида да се измия. Направих го и започнах да виждам.“ Фарисеите заявили: „Щом Исус лекува в събота, силата му не може да е от Бога.“ Но други казали: „Ако силата му не беше от Бога, той изобщо нямаше да може да лекува.“

Фарисеите извикали родителите на мъжа и ги попитали: „Как така вашият син сега вижда?“ Родителите се страхували от фарисеите, защото те били казали, че ще изгонят от синагогата всеки, който вярва в Исус. Затова отговорили: „Не знаем. Питайте него.“ Тогава фарисеите задали още въпроси на мъжа. Накрая той казал: „Казах ви всичко, което знам. Защо продължавате да питате?“ Те се ядосали и го изгонили.

Исус намерил мъжа и го попитал: „Вярваш ли в Месията?“ Той отвърнал: „Щях да вярвам, ако знаех кой е.“ Исус казал: „Аз съм Месията.“ Исус бил много добър към този човек, нали? Той не само го излекувал, но и му помогнал да има вяра.

„Заблуждавате се, защото не познавате нито Писанието, нито силата на Бога“ (Матей 22:29)