Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

53 РАЗКАЗ

Смелият Йодай

Смелият Йодай

Готолия, дъщерята на Йезавел, била зла като майка си. Тя била женена за царя на Юда. Когато той умрял, започнал да управлява синът им. Той също умрял и тогава Готолия се провъзгласила за царица на Юда. Тя се опитала да убие царските потомци — всеки, който можел да стане цар, — дори собствените си внуци. Всички се страхували от нея.

Първосвещеникът Йодай и жена му Йосавета знаели, че Готолия постъпва много лошо. Те рискували живота си, като скрили един от внуците ѝ на име Йоас, който бил още бебе, и го отглеждали в храма.

Когато Йоас бил на 7 години, Йодай свикал всички предводители и левити и им наредил: „Пазете портите на храма и не пускайте никого вътре.“ Тогава Йодай направил Йоас цар на Юда и сложил короната на главата му. Хората завикали: „Да живее царят!“

Царица Готолия чула виковете им и веднага отишла в храма. Когато видяла новия цар, тя извикала: „Заговор! Заговор!“ Предводителите хванали злата царица, отвели я и я убили. Какво друго било направено?

Йодай сключил договор между хората и Йехова, с който те обещали да се покланят само на Него. Йодай им казал да съборят храма на Ваал и да строшат идолите на парчета. Той назначил свещениците и левитите на служба в храма, за да може народът отново да се покланя на Йехова там. В храма той поставил и вратари, които да не пускат никой нечист да влезе. Тогава Йодай и предводителите завели Йоас в двореца и го сложили на престола. Хората в Юда много се радвали. Без злата Готолия и поклонението на Ваал те вече можели свободно да служат на Йехова. Виждаш ли как със смелостта си Йодай помогнал на много хора?

„Не се страхувайте от онези, които убиват тялото, но не могат да убият душата, по–добре изпитвайте страх от онзи, който може да унищожи в геената както душата, така и тялото“ (Матей 10:28)