Деяния 21:1-40

21  Като едва се разделихме с тях и излязохме в морето, плавахме направо и стигнахме до Кос, а на следващия ден до Родос и оттам до Патара.  И като намерихме кораб, който отиваше до Финикия, се качихме на него и отплавахме.  Видяхме Кипър,+ подминахме го отляво и продължихме за Сирия,+ спряхме в Тир, защото корабът трябваше да бъде разтоварен.+  Потърсихме учениците и останахме там седем дни. Но чрез духа+ те многократно казаха на Павел да не стъпва в Йерусалим.  Като свършиха тези дни, излязохме и тръгнахме на път. Но всички те, заедно с жените и децата, ни изпратиха чак извън града. И като коленичихме+ на брега, се помолихме  и се сбогувахме+ с тях, после се качихме на кораба, а те се върнаха по домовете си.  И тръгнахме с кораб от Тир, пристигнахме в Птолемаида, поздравихме братята и останахме един ден при тях.  На следващия ден тръгнахме и стигнахме в Кесария,+ и влязохме в къщата на Филип, проповедникът на добрата новина*, който беше от онези седем мъже,+ и останахме при него.  Той имаше четири дъщери, девици, които пророкуваха.+ 10  А докато бяхме там, и то немалко дни, от Юдея пристигна един пророк на име Агав.+ 11  Той дойде при нас, взе пояса на Павел, върза краката и ръцете си и каза: „Ето какво казва светият дух: ‘Мъжът, на когото принадлежи този пояс, ще бъде вързан+ така от юдеите в Йерусалим и ще бъде предаден+ в ръцете на хората от народите.’“ 12  Като чухме това, и ние, и местните хора започнахме да го молим да не отива+ в Йерусалим. 13  Тогава Павел отговори: „Какво правите? Защо плачете+ и съкрушавате сърцето ми?+ Бъдете сигурни, че съм готов не само да бъда вързан, но и да умра+ в Йерусалим за името на Господаря Исус.“ 14  Понеже той не се оставяше да бъде разубеден, ние престанахме да възразяваме, като казахме: „Нека бъде волята+ на Йехова!“ 15  И след тези дни се приготвихме за път и тръгнахме към Йерусалим.+ 16  А някои от учениците от Кесария+ дойдоха с нас, за да ни заведат в дома на един от първите ученици, Мнасон от Кипър, където трябваше да отседнем. 17  Като стигнахме в Йерусалим,+ братята ни приеха с радост.+ 18  А на следващия ден заедно с Павел отидохме при Яков,+ където се бяха събрали всички старейшини. 19  И той ги поздрави и им разказа подробно+ за всичко, което Бог чрез неговата служба извърши сред народите.+ 20  Като чуха това, те прославиха Бога и казаха на Павел: „Брате, ти виждаш колко хиляди вярващи има сред юдеите и всички те са пламенни поддръжници на Закона.+ 21  Но чуха да се говори за тебе, че учиш всичките юдеи, живеещи сред народите, да отстъпят от Моисей,+ като им казваш да не обрязват+ децата си и да не следват уважаваните обичаи. 22  Тогава какво да се прави? Понеже те така или иначе ще чуят, че си пристигнал. 23  Затова направи каквото ти казваме: тук има четирима души, които са дали обет.+ 24  Вземи ги със себе си и заедно с тях извърши обредното очистване, като се погрижиш за техните разноски,+ за да могат да обръснат главите си.+ Така всички ще разберат, че слуховете, които са чули за тебе, не са верни, но че постъпваш както трябва и че самият ти спазваш Закона.+ 25  Що се отнася до вярващите от другите народи, ние изпратихме решението, което взехме: да се пазят от жертвани на идоли неща,+ от кръв,+ от месо на удушено животно+ и от блудство.“+ 26  Тогава, на следващия ден Павел взе мъжете и заедно с тях извърши обредното очистване,+ и влезе в храма, за да съобщи за изтичането на дните+ за очистването, след които щеше да бъде принесен приносът+ за всеки един от тях.+ 27  И към края на седемте+ дни, като го видяха в храма, юдеите от Азия предизвикаха суматоха сред множеството+ и го хванаха, 28  като викаха: „Израилтяни, помогнете! Това е човекът, който учи всекиго и навсякъде срещу народа,+ срещу Закона и срещу това място, и на всичкото отгоре доведе гърци в храма и оскверни това свято място!“+ 29  Защото преди това бяха видели в града ефесянина Трофим+ с него и си мислеха, че Павел го е довел в храма. 30  И целият град беше обхванат от смут+ и хората се насъбраха, и като хванаха Павел, го извлякоха извън храма.+ И вратите веднага бяха затворени. 31  И докато се опитваха да го убият, до хилядника на отряда стигна сведение, че целият Йерусалим е обхванат от размирици.+ 32  И той веднага взе войници и стотници и тичешком слезе при насъбралите се.+ Като видяха хилядника+ и войниците, те престанаха да бият Павел. 33  Тогава хилядникът се приближи и като го хвана, заповяда да го оковат с две вериги,+ после попита кой е той и какво е направил. 34  А в множеството някои хора викаха едно, други друго.+ И като не можа да разбере нищо поради шумотевицата, той нареди да го заведат в казармата.+ 35  Но когато Павел стъпи на стълбите, се стигна дотам, че поради яростта на тълпата войниците трябваше да го носят, 36  понеже множеството вървеше след тях и викаше: „Смърт за него!“+ 37  И преди да го вкарат в казармата, Павел каза на хилядника: „Позволено ли е да ти кажа нещо?“ Той попита: „Как така говориш гръцки? 38  Не си ли онзи египтянин, който преди известно време повдигна бунт+ и поведе четири хиляди убийци в пустинята?“ 39  Тогава Павел отговори: „Всъщност аз съм юдей+ от Тарс+ в Киликия, гражданин на известен град. Затова те моля, позволи ми да говоря на хората!“ 40  След като той му разреши, Павел, изправен на стълбите, даде знак с ръка+ и сред хората настъпи пълна тишина, тогава той се обърна към тях на еврейски+ и каза:

Бележки под линия

Или: „мисионерът“.