Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Въведение към 4 част

Въведение към 4 част

В тази част ще се запознаем с Йосиф, Йов, Моисей и израилтяните. Дяволът им причинил много страдания. Те издържали несправедливости, затвор, робство и дори загубили свои близки. Но Йехова ги защитавал по различни начини. Ако си родител, помогни на детето си да разбере как тези служители на Йехова понасяли зло, без да губят вяра.

С Десетте бедствия Йехова показал, че е по–могъщ от всички египетски богове. Подчертай как той защитавал служителите си в миналото и как го прави днес.

В ТАЗИ ЧАСТ

14 РАЗКАЗ

Роб, послушен на Бога

Йосиф постъпвал правилно, но въпреки това страдал много. Защо?

15 РАЗКАЗ

Йехова не забравил Йосиф

Въпреки че Йосиф бил далече от семейството си, Бог бил с него.

16 РАЗКАЗ

Кой бил Йов?

Той бил послушен на Йехова дори когато било трудно.

17 РАЗКАЗ

Моисей избрал да служи на Йехова

Като бебе Моисей бил спасен благодарение на находчивия план на майка си.

18 РАЗКАЗ

Горящият храст

Защо храстът не изгарял?

19 РАЗКАЗ

Първите три бедствия

Народът на фараона изпаднал в беда, защото той бил прекалено горд да направи нещо съвсем просто.

20 РАЗКАЗ

Следващите шест бедствия

Как тези бедствия се отличавали от първите три?

21 РАЗКАЗ

Десетото бедствие

Това бедствие било толкова страшно, че дори гордият фараон най–накрая отстъпил.

22 РАЗКАЗ

Чудото при Червено море

Фараонът преживял десетте бедствия, но оцелял ли след това чудо на Бога?