Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

28 РАЗКАЗ

Магарицата на Валаам проговаря

Магарицата на Валаам проговаря

Израилтяните живеели в пустинята вече почти 40 години и били превзели много градове. Сега били на стан в моавските равнини на изток от река Йордан и било време да влязат в Обетованата земя. Валак, царят на Моав, се страхувал, че ще превземат земята му. Ето защо повикал мъж на име Валаам да дойде в Моав и да прокълне израилтяните.

Но Йехова казал на Валаам: „Не бива да проклинаш израилтяните.“ Затова Валаам отказал да отиде. Цар Валак го повикал втори път и обещал да му даде каквото пожелае. Но Валаам пак не се съгласил. Тогава Бог му казал: „Може да отидеш, но ще говориш само това, което аз ти кажа.“

Валаам се качил на магарицата си и тръгнал към Моав. Той смятал да прокълне израилтяните, въпреки че Йехова му казал да не го прави. Един ангел на Йехова се появил на пътя три пъти. Валаам не можел да види ангела, но магарицата му го видяла. Първия път тя се отклонила от пътя и тръгнала към полето. После се притиснала към една каменна стена и затиснала крака на Валаам. Накрая направо легнала на пътя. Всеки път Валаам я удрял с тоягата си.

На третия път Йехова направил така, че магарицата да проговори. Тя попитала Валаам: „Защо ме биеш?“ Той отговорил: „Ти ме направи за смях. Ако имах меч, щях да те убия.“ Магарицата казала: „Яздиш ме от толкова години. Друг път постъпвала ли съм така с тебе?“

Тогава Йехова позволил на Валаам да види ангела, който казал: „Йехова ти каза да не проклинаш Израил.“ Валаам отвърнал: „Сгреших. Ще се върна вкъщи.“ Но ангелът казал: „Може да отидеш в Моав, но ще говориш само това, което Йехова ти каже.“

Взел ли си Валаам поука? Не. Той три пъти се опитал да прокълне Израил, но всеки път Йехова го карал да го благослови. Накрая израилтяните нападнали Моав и Валаам бил убит. Нямаше ли да е по–добре да послуша Йехова още от началото?

„Пазете се от всякаква алчност, защото дори и когато човек има голямо богатство, животът му не произтича от нещата, които притежава“ (Лука 12:15)