Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

60 РАЗКАЗ

Царство, което ще е вечно

Царство, което ще е вечно

Една нощ цар Навуходоносор сънувал странен сън. Той толкова се притеснил, че не можел да спи. Царят извикал своите магьосници и им казал: „Обяснете ми съня!“ Те отвърнали: „Кажи ни какво сънува, царю.“ Но Навуходоносор отговорил: „Не, вие ми кажете какво сънувах или ще ви убия.“ Те пак му казали: „Разкажи ни съня си и ще ти го обясним.“ Царят се ядосал: „Опитвате се да ме измамите. Кажете ми какво сънувах!“ Тогава те заявили: „Няма човек на земята, който може да го направи. Това е невъзможно.“

Навуходоносор толкова се ядосал, че заповядал всички мъдреци в страната да бъдат убити. Това включвало Даниил, Седрах, Мисах и Авденаго. Даниил поискал от царя да му даде малко време. След това заедно с приятелите си се помолил на Йехова за помощ. Какво направил Йехова?

В едно видение той разкрил на Даниил съня на Навуходоносор и значението му. На следващия ден Даниил отишъл при царския служител и му казал: „Не убивай нито един от мъдреците! Аз мога да обясня съня на царя.“ Служителят завел Даниил при Навуходоносор и той казал на царя: „Бог ти разкрива бъдещето. Ето съня ти: Ти си видял огромна статуя с глава от злато, гърди и ръце от сребро, корем и бедра от мед, крака от желязо и стъпала отчасти от желязо и отчасти от глина. После от една планина е бил откъртен камък, който е ударил стъпалата на статуята. Тя се е строшила и е станала на прах, който вятърът е отвял. А камъкът е станал голяма планина и е изпълнил цялата земя.“

После Даниил казал: „Ето какво означава сънят ти: Златната глава е твоето царство. Среброто е царството, което ще дойде след тебе. После ще се издигне и трето царство като мед, което ще владее над цялата земя. Следващото царство ще бъде силно като желязо. Накрая ще се появи разделено царство, отчасти силно като желязо и отчасти слабо като глина. Камъкът, който става цяла планина, е Божието царство. То ще строши всички тези царства и ще остане завинаги.“

Навуходоносор паднал по очи пред Даниил и му казал: „Твоят Бог ти разкри този сън. Няма друг бог като него.“ Вместо да убие Даниил, Навуходоносор го направил управител на всички мъдреци и владетел на вавилонската област. Виждаш ли как Йехова отговорил на молитвата на Даниил?

„Събраха ги на мястото, наречено на еврейски Армагедон“ (Откровение 16:16)