Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

49 РАЗКАЗ

Една зла царица е наказана

Една зла царица е наказана

От прозореца на двореца си в Йезраел цар Ахав виждал лозето на един мъж на име Навутей. Ахав поискал това лозе и се опитал да го купи от Навутей. Но той отказал да му го продаде, защото Законът на Йехова не позволявал да се продава наследена земя. Дали Ахав уважавал Навутей за това, че постъпил правилно? Не. Ахав много се ядосал. Той толкова се разстроил, че не излизал от спалнята си и не искал да яде.

Жената на Ахав, злата царица Йезавел, му казала: „Ти си царят на Израил! Можеш да имаш каквото си пожелаеш. Аз ще се погрижа да получиш тази земя.“ Тя написала писма до старейшините на града и им наредила да обвинят Навутей, че е проклел Бога, и да го убият с камъни. Когато старейшините направили това, Йезавел казала на Ахав: „Навутей е мъртъв. Лозето е твое.“

Навутей не бил единственият невинен човек, убит от Йезавел. Тя убила много хора, които обичали Йехова. Йезавел се покланяла на идоли и вършела и други лоши неща. Йехова видял всичките ѝ злини. Какво щял да направи с нея?

След време Ахав умрял. После неговият син Йорам станал цар. Тогава Йехова изпратил един мъж на име Йеху да накаже Йезавел и семейството ѝ.

Йеху отишъл с колесницата си в Йезраел, където живеела Йезавел. Йорам дошъл да се срещне с него със своята колесница и го попитал: „С мир ли идваш?“ Йеху отговорил: „Няма да има мир, докато майка ти Йезавел върши зло.“ Йорам се опитал да обърне колесницата си и да избяга, но Йеху го улучил със стрела и той умрял.

После Йеху тръгнал към двореца на Йезавел. Като чула, че той идва, тя се гримирала, направила си прическа и зачакала на прозореца. Когато Йеху пристигнал, тя го поздравила грубо. Той извикал на служителите ѝ, които стоели до нея: „Хвърлете я долу!“ Те я бутнали през прозореца, тя паднала на земята и умряла.

След това Йеху убил 70–те синове на Ахав и премахнал от земята идолите и поклонниците на Ваал. Йехова знае всичко и когато му дойде времето, наказва хората, които вършат лоши неща, нали?

„Наследството, което в началото е придобито с алчност, накрая няма да бъде благословено“ (Притчи 20:21)