Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

47 РАЗКАЗ

Йехова дал сили на Илия

Йехова дал сили на Илия

Йезавел чула какво станало с пророците на Ваал и много се ядосала. Тя изпратила един човек да предаде на Илия: „Утре и ти ще умреш като пророците на Ваал.“ Илия много се изплашил и избягал в пустинята. Там се помолил: „Йехова, не издържам повече. Искам да умра.“ Уморен, той заспал под един храст.

Събудил го един ангел, който мило му казал: „Стани и яж.“ Илия видял питка върху нагорещени камъни и стомна с вода. Той ял и пил и отново заспал. По–късно ангелът пак го събудил и му казал: „Яж. Ще ти трябват сили, защото ще пътуваш.“ Илия отново ял и после вървял 40 дни и 40 нощи, докато не стигнал до планината Хорив. Там влязъл да спи в една пещера. Тогава Йехова му проговорил. Попитал го: „Какво правиш тук, Илия?“ Той отговорил: „Израилтяните не спазиха обещанието, което ти дадоха. Те разрушиха олтарите ти и убиха пророците ти. А сега искат да убият и мене.“

Йехова му казал: „Излез и застани на планината.“ Тогава покрай пещерата задухал силен вятър. После имало земетресение, а след него дошъл огън. Накрая Илия чул тих и спокоен глас. Той покрил лицето си с горната си дреха и излязъл от пещерата. Йехова го попитал защо е избягал. Илия отвърнал: „Само аз останах.“ Но Йехова му казал: „Не си сам. Има още 7000 души в Израил, които са ми верни. Отиди и назначи Елисей за пророк вместо тебе.“ Илия веднага направил това, което му казал Йехова. Мислиш ли, че Йехова ще помага и на тебе, ако правиш това, което той иска? Несъмнено ще е така. Нека сега научим какво се случило по време на сушата.

„Не се безпокойте за нищо, но във всичко чрез молитви и усърдни молби, заедно с изрази на благодарност, разкривайте исканията си пред Бога“ (Филипяни 4:6)