Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

5 РАЗКАЗ

Ноевият ковчег

Ноевият ковчег

След време на земята имало много хора. Повечето от тях били лоши. Дори някои ангели в небето станали лоши. Те напуснали небесния си дом и слезли на земята. Знаеш ли защо? За да приемат човешки тела и да се женят за жени.

На ангелите и жените им се родили синове. Тези синове станали много силни и тормозели хората, дори ги наранявали. Йехова не можел да търпи това. Ето защо решил да премахне лошите хора с потоп.

Имало обаче един човек, който бил различен. Той обичал Йехова. Името му било Ной. Ной имал жена и трима синове — Сим, Хам и Яфет — и всеки от тях си имал жена. Йехова казал на Ной да построи голям ковчег, за да може да преживее Потопа заедно със семейството си. Ковчегът трябвало да прилича на огромен сандък, който може да се носи по водата. Освен това Йехова казал на Ной да доведе в ковчега много животни, за да може и те да се спасят.

Ной веднага започнал да строи ковчега. Той и семейството му работили около 50 години, за да го завършат. Те направили ковчега точно както им казал Йехова. Междувременно Ной предупреждавал хората за Потопа, но никой не го послушал.

Накрая дошло време да влязат в ковчега. Нека разберем какво станало след това.

„Каквито бяха Ноевите дни, такова ще бъде и присъствието на Човешкия син“ (Матей 24:37)