Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

88 РАЗКАЗ

Исус е заловен

Исус е заловен

Исус и апостолите му минали през долината Кедрон и отишли на Маслиновата планина. Било след полунощ и на небето светела пълна луна. Когато стигнали в Гетсиманската градина, Исус им казал: „Останете тук и стойте будни.“ След това отишъл малко по–навътре в градината и паднал на колене. Силно разтревожен, той се помолил на Йехова: „Нека бъде твоята воля.“ Тогава Йехова изпратил ангел да го насърчи. Когато се върнал при апостолите, Исус ги заварил да спят. Той им казал: „Събудете се! Не е време да спите. Дойде часът да бъда предаден в ръцете на враговете си.“

След малко дошъл Юда, който водел тълпа от хора, въоръжени с мечове и тояги. Той знаел къде да намери Исус, защото те често идвали заедно в тази градина. Юда бил казал на войниците, че ще им покаже кой е Исус. Той отишъл направо при него и му казал: „Здравей, учителю!“ После го целунал. Исус отвърнал: „Юда, с целувка ли ме предаваш?“

Исус пристъпил напред и попитал: „Кого търсите?“ Мъжете отговорили: „Исус Назарянина.“ „Аз съм“ — казал той, а те се дръпнали назад и паднали на земята. Тогава Исус отново ги попитал: „Кого търсите?“ Те пак казали: „Исус Назарянина.“ Той отвърнал: „Казах ви, че съм аз. Оставете тези мъже да си вървят.“

Когато разбрал какво става, Петър извадил меча си и отрязал ухото на Малх, който бил роб на първосвещеника. Исус обаче докоснал ухото на мъжа и го излекувал. После казал на Петър: „Прибери меча си. Ако се биеш с меч, с меч ще те убият.“ Войниците хванали Исус и му завързали ръцете, а апостолите избягали. Тогава тълпата завела Исус при главния свещеник Анна. Анна го разпитал и го изпратил в къщата на първосвещеника Каиафа. Но какво станало с апостолите?

„В света срещате трудности, но не се бойте! Аз победих света“ (Йоан 16:33)