Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

73 РАЗКАЗ

Йоан известява, че идва Месията

Йоан известява, че идва Месията

Когато пораснал, синът на Захария и Елисавета, Йоан, станал пророк. Йехова го изпратил да каже на хората, че идва Месията. Но Йоан не проповядвал в синагогите и в градовете, а в пустинята. Идвали да го слушат хора от Йерусалим и цяла Юдея. Той ги учел, че за да може Бог да е доволен от тях, трябва да спрат да вършат лоши неща. В резултат на това мнозина се разкайвали за греховете си и Йоан ги покръствал в река Йордан.

Той водел прост начин на живот. Носел дреха от камилска вълна и ядял скакалци и див мед. Хората искали да разберат повече за Йоан. При него дошли дори гордите фарисеи и садукеи. Той им казал: „Трябва да се промените и да се разкаете. Не си мислете, че сте нещо специално само защото сте деца на Авраам. Това не означава, че сте деца на Бога.“

Много юдеи идвали при Йоан и го питали: „Какво трябва да правим, за да е доволен Бог от нас?“ Йоан им отговарял: „Ако имате две ризи, дайте едната на някой, който няма риза.“ Знаеш ли защо им казвал това? Защото искал учениците му да знаят, че за да радват Бога, трябва да обичат хората.

Йоан казал на онези, които събират данъци: „Бъдете честни и недейте да мамите никого.“ А на войниците казал: „Не приемайте подкупи и не лъжете.“

При него дошли също свещеници и левити. Те му казали: „Всички искат да знаят кой си.“ Йоан отвърнал: „Аз съм гласът на онзи, който вика в пустинята, и водя хората при Йехова, както предсказал Исаия.“

Хората харесвали това, на което ги учел Йоан. Много от тях се чудели дали той не е Месията. Но Йоан заявил: „Идва някой, който е много по–велик от мене. Аз не заслужавам дори да му развържа сандалите. Аз покръствам с вода, но той ще покръства със свети дух.“

„Той дойде за свидетелство, за да даде свидетелство за светлината, та чрез него да повярват всякакви хора“ (Йоан 1:7)