Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

14 РАЗКАЗ

Роб, послушен на Бога

Роб, послушен на Бога

Йосиф бил един от по–малките синове на Яков. Той бил и негов любимец и по–големите му братя виждали това. Как според тебе се чувствали? Те завиждали на Йосиф и го мразели. Няколко пъти Йосиф сънувал необикновени сънища, които разказал на братята си. Като ги чули, те си помислили, че един ден ще трябва да му се поклонят, и го намразили още повече.

Веднъж братята на Йосиф пасели овце близо до град Сихем. Яков изпратил Йосиф да провери как са. Те го видели още отдалече и си казали един на друг: „Идва онзи със сънищата. Хайде да го убием!“ Братята на Йосиф го хванали и го хвърлили в дълбока яма. Но един от тях, Юда, казал: „Не го убивайте! По–добре да го продадем.“ И така, те го продали за 20 сикъла сребро на мадиамски търговци, които пътували за Египет.

После потопили дрехата му в кръвта на един козел и я изпратили на баща си с думите: „Това не е ли дрехата на сина ти?“ Яков помислил, че див звяр е убил Йосиф. Той бил съкрушен и никой не можел да го утеши.

В Египет Йосиф бил продаден като роб на един придворен служител на име Петефрий. Но Йехова бил с него. Петефрий видял, че Йосиф си върши добре работата и че на него може да му се има доверие. Скоро той назначил Йосиф над всичките си притежания.

Жената на Петефрий забелязала, че Йосиф е силен и красив. Всеки ден тя го карала да легне с нея. Как реагирал Йосиф? Той отказвал и отвръщал: „Не! Това е погрешно! Моят господар ми вярва, а ти си негова жена. Ако легна с тебе, ще съгреша против Бога!“

Един ден жената на Петефрий се опитала да принуди Йосиф да легне с нея. Тя го хванала за дрехата, но той избягал. Когато Петефрий се прибрал, неговата жена му казала, че Йосиф я бил нападнал. Това не било вярно. Петефрий много се ядосал и хвърлил Йосиф в затвора. Йехова обаче не забравил Йосиф.

„Смирете се под могъщата ръка на Бога, за да ви възвеличи той в определеното време“ (1 Петър 5:6)