Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

26 РАЗКАЗ

Дванайсетте съгледвачи

Дванайсетте съгледвачи

Израилтяните тръгнали от Синайската планина, минали през пустинята Фаран и стигнали до място, наречено Кадис. Там Йехова казал на Моисей: „Изпрати 12 мъже, по един от всяко племе, да огледат ханаанската земя, която ще дам на израилтяните.“ И така, Моисей избрал 12 мъже и им заръчал: „Отидете в ханаанската земя и разберете дали е плодородна. Вижте дали хората са слаби, или силни и дали живеят в шатри, или в градове.“ Дванайсетте съгледвачи, сред които били Исус Навиев и Халев, тръгнали към Ханаан.

След 40 дни съгледвачите се върнали и донесли смокини, нарове и грозде. Те разказали: „Земята е добра, но хората са силни, а градовете имат високи стени.“ Тогава Халев казал: „Можем да ги завладеем. Да тръгнем, без да се колебаем!“ Знаеш ли защо Халев казал това? Защото той и Исус Навиев имали доверие в Йехова. Но другите 10 съгледвачи възразили: „Не! Хората там са огромни като великани! До тях ние изглеждахме като скакалци.“

Израилтяните се изплашили. Те започнали да се оплакват и да си казват един на друг: „Хайде да си изберем нов водач и да се върнем в Египет. Защо да отидем на това място и да ни убият?“ Исус Навиев и Халев казали: „Не бъдете непослушни на Йехова и не се страхувайте. Той ще ни защити.“ Но израилтяните не ги послушали. Те дори искали да ги убият!

Какво направил Йехова? Той казал на Моисей: „Израилтяните продължават да не ме слушат въпреки всичко, което направих за тях. Затова ще останат в пустинята 40 години и ще умрат в нея. Само техните деца и Исус Навиев и Халев ще живеят в земята, която обещах да им дам.“

„Защо се страхувате, маловерци?“ (Матей 8:26)