Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

79 РАЗКАЗ

Исус върши много чудеса

Исус върши много чудеса

Исус дошъл на земята да известява добрата новина за Божието Царство. За да покаже какво ще направи Исус като Цар, Йехова му дал свети дух да върши чудеса. Исус можел да лекува всякакви болести. Където и да отидел, при него идвали болни хора и той ги лекувал. Слепите проглеждали, глухите започвали да чуват, парализираните прохождали и онези, които били под властта на демони, се освобождавали от тях. Те оздравявали дори само ако докоснели края на дрехата му. Хората следвали Исус навсякъде. Даже когато искал да бъде сам, той не отпращал никого.

Веднъж няколко души донесли един парализиран мъж до къщата, където бил Исус. Но вътре имало толкова много хора, че те не могли да влязат. Затова направили дупка в покрива и спуснали мъжа при Исус. Тогава Исус му казал: „Стани и ходи.“ Човекът наистина проходил и хората били удивени.

Когато Исус влизал в едно село, 10 мъже, болни от проказа, извикали от разстояние: „Исусе, помогни ни!“ В онези дни било забранено такива хора да се приближават до другите. Исус казал на мъжете да отидат в храма. Според Закона на Йехова точно това трябвало да направят прокажените, които били излекувани. На път към храма те оздравели. Като видял, че е излекуван, един от мъжете се върнал да благодари на Исус и да отдаде слава на Бога. От 10–те прокажени само той благодарил на Исус.

Една жена, която била болна от 12 години, отчаяно искала да се излекува. Тя се промъкнала зад Исус в множеството, докоснала края на горната му дреха и веднага оздравяла. Тогава Исус попитал: „Кой ме докосна?“ Жената се изплашила, но все пак пристъпила напред и му казала истината. Исус я утешил с думите: „Дъще, отиди си с мир.“

Един управник на име Яир помолил Исус: „Ела в дома ми! Дъщеря ми е много болна.“ Но момичето починало, преди Исус да стигне до къщата. Когато пристигнал там, Исус видял, че много хора са дошли да скърбят със семейството. Той им казал: „Не плачете. Тя само спи.“ След това хванал момичето за ръката и казал: „Момиче, стани!“ Тя веднага станала и Исус казал на родителите ѝ да ѝ дадат нещо за ядене. Само колко щастливи трябва да са били Яир и жена му!

„Бог го помаза със свети дух и със сила и ... той вървеше из земята, като вършеше добро и лекуваше всички онези, които бяха потискани от Дявола, защото Бог беше с него“ (Деяния 10:38)