Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

11 РАЗКАЗ

Изпитание на вярата

Изпитание на вярата

Авраам учил сина си Исаак да обича Йехова и да има доверие на всички негови обещания. Но когато Исаак бил на около 25 години, Йехова казал на Авраам да направи нещо, което щяло да му е много трудно. Какво било то?

Бог му казал: „Моля те, вземи единствения си син и го принеси в жертва на една планина в земята Мория.“ Авраам нямал представа защо Йехова иска това от него, но все пак го послушал.

Рано на следващата сутрин Авраам взел Исаак и двама свои служители и се отправил към Мория. След три дни те видели планините в далечината. Авраам казал на служителите си да изчакат, докато той и Исаак отидат да принесат жертва. Авраам дал на Исаак да носи дървата, а той самият взел нож. Исаак попитал баща си: „Къде е животното, което ще принесем?“ Той отговорил: „Йехова ще го осигури, сине.“

Когато накрая пристигнали на планината, те построили олтар. После Авраам вързал ръцете и краката на Исаак и го сложил на олтара.

Авраам взел ножа. В този момент ангел на Йехова проговорил от небето: „Аврааме! Не посягай на момчето! Сега знам, че имаш вяра в Бога, защото беше готов да пожертваш сина си.“ Тогава Авраам видял един овен, който си бил заплел рогата в храстите. Той бързо развързал Исаак и пожертвал овена вместо сина си.

От този ден нататък Йехова наричал Авраам свой приятел. Знаеш ли защо? Авраам правел всичко, каквото Йехова искал от него, дори когато не разбирал защо Йехова го иска.

Йехова повторил обещанието си на Авраам: „Ще те благословя и ще направя многобройни децата ти, или потомството ти.“ Йехова обещал също, че ще благослови всички добри хора чрез семейството на Авраам.

„Бог толкова обикна света, че даде своя единороден Син, та всеки, който вярва в него, да не бъде унищожен, но да има вечен живот“ (Йоан 3:16)