Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

75 РАЗКАЗ

Дяволът изкушава Исус

Дяволът изкушава Исус

След като Исус се покръстил, светият дух го отвел в пустинята. Той не ял нищо 40 дни и много огладнял. Тогава Дяволът дошъл да го изкушава. Казал му: „Ако наистина си Божи син, кажи на тези камъни да станат хлябове!“ Но Исус му отговорил, като цитирал Писанието: „Записано е, че за да живееш, не е достатъчно само да ядеш храна. Трябва и да слушаш всяка дума на Йехова.“

След това Дяволът предизвикал Исус: „Ако наистина си Божи син, скочи от най–високото място на храма. Записано е, че Бог ще изпрати ангелите си да те хванат.“ Исус обаче отново цитирал Писанието: „Записано е да не подлагаш Йехова на изпитание.“

Тогава Сатана показал на Исус всички царства на света и тяхното богатство и слава и му казал: „Ще ти дам всички тези царства и тяхната слава, ако ми се поклониш само веднъж.“ Но Исус отговорил: „Махни се, Сатана! Записано е, че трябва да се покланяш само на Йехова.“

Дяволът си отишъл и дошли ангели, които дали храна на Исус. Оттогава нататък той проповядвал добрата новина за Царството. Това била работата, за която бил изпратен на земята. Хората харесвали онова, на което ги учел Исус, и го следвали навсякъде.

„Когато [Дяволът] лъже, говори според своята същност, защото е лъжец и баща на лъжата“ (Йоан 8:44)