Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

61 РАЗКАЗ

Те не се поклонили

Те не се поклонили

Известно време след като сънувал статуята, цар Навуходоносор направил огромно изображение от злато. Той го издигнал в равнината Дура и извикал най–видните хора в страната да се съберат пред него. Сред тях били и Седрах, Мисах и Авденаго. Царят заповядал: „Щом чуете звука на роговете, арфите и гайдите, се поклонете на изображението! Който не го направи, ще бъде хвърлен в огнената пещ.“ Щели ли тримата евреи да се поклонят на изображението, или щели да останат верни на Йехова?

Царят заповядал музиката да засвири. Всички без Седрах, Мисах и Авденаго паднали на колене и се поклонили на изображението. Някои забелязали това и съобщили на царя: „Тези трима евреи отказват да се поклонят на изображението, което ти направи.“ Навуходоносор наредил да ги доведат и им казал: „Давам ви още една възможност да се поклоните на изображението. Ако ли не, ще ви хвърля в пещта и никой бог няма да може да ви спаси от мене.“ Но те отговорили: „Царю, не се нуждаем от друга възможност. Нашият Бог може да ни спаси. Но дори да не го направи, няма да се поклоним на изображението.“

Навуходоносор се разгневил и казал на хората си: „Направете пещта седем пъти по–гореща от обикновено!“ След това заповядал на войниците си: „Завържете тези мъже и ги хвърлете вътре!“ Пещта била толкова гореща, че щом се приближили до нея, войниците умрели на мига. Тримата евреи паднали в огъня. Когато обаче погледнал вътре, Навуходоносор видял не трима, а четирима мъже да ходят в пещта. Той се изплашил и попитал служителите си: „Не хвърлихме ли трима мъже в огъня? Аз виждам четирима и единият прилича на ангел.“

Навуходоносор отишъл по–близо до пещта и извикал: „Излезте, служители на Всевишния Бог!“ Всички се изумили, като видели Седрах, Мисах и Авденаго да излизат от огъня невредими. Кожата, косата и дрехите им не били изгорели и те дори не миришели на дим.

Навуходоносор казал: „Богът на Седрах, Мисах и Авденаго е велик. Той изпрати ангела си и ги спаси. Няма друг бог като него.“

Искаш ли и ти като тримата евреи да проявяваш лоялност към Йехова, каквото и да става?

„На своя Бог, Йехова, трябва да се покланяш и само на него да принасяш свята служба“ (Матей 4:10)