Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

29 РАЗКАЗ

Йехова избрал Исус Навиев

Йехова избрал Исус Навиев

Моисей бил водач на израилския народ много години и животът му вече бил към края си. Йехова му казал: „Ти няма да заведеш израилтяните в Обетованата земя. Но ще ти позволя да я видиш.“ Тогава Моисей помолил Йехова да избере нов водач, който да се грижи за народа. Йехова му казал: „Отиди при Исус Навиев и му кажи, че избирам него.“

Моисей съобщил на хората, че скоро ще умре и че Йехова е избрал Исус Навиев да ги заведе в Обетованата земя. После казал на Исус Навиев: „Не се страхувай! Йехова ще ти помогне.“ Скоро след това Моисей се качил на върха на планината Нево и Йехова му показал земята, която бил обещал на Авраам, Исаак и Яков. Моисей бил на 120 години, когато умрял.

Йехова наредил на Исус Навиев: „Преминете река Йордан и отидете в Ханаан. Ще ти помагам, както помагах на Моисей. Чети Закона ми всеки ден. Не се страхувай и бъди смел. Тръгни и направи това, което ти заповядах.“

Исус Навиев изпратил двама съгледвачи в град Йерихон. В следващия разказ ще разберем какво се случило там. Когато се върнали, те съобщили, че моментът е подходящ да влязат в Ханаан. На следващия ден Исус Навиев казал на народа да събере шатрите си. След това изпратил свещениците, които носели ковчега на договора, да вървят към реката пред всички. Реката заливала бреговете си, но щом краката на свещениците докоснали водата, реката спряла да тече и водата се изтекла! Свещениците влезли до средата на реката и застанали там, докато всички израилтяни не преминали от другата страна. Мислиш ли, че това чудо напомнило на израилтяните какво направил Йехова при Червено море?

Най–накрая, след толкова много години, израилтяните били в Обетованата земя. Те можели да си построят къщи и градове, да засадят ниви, лозя и овощни градини. Това била земя, в която течали мляко и мед.

„Йехова ще те води непрестанно и ще насища душата ти в изгорялата земя“ (Исаия 58:11)