Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

16 РАЗКАЗ

Кой бил Йов?

Кой бил Йов?

В земята Уз живеел един човек, който се покланял на Йехова. Той се казвал Йов, бил много богат и имал голямо семейство. Йов бил добър и помагал на бедните, на вдовиците и на сираците. Но дали само защото постъпвал правилно, той никога нямало да има проблеми?

Макар че Йов не знаел, Сатана Дяволът го наблюдавал. Йехова казал на Сатана: „Обърна ли внимание на служителя ми Йов? На земята няма друг като него. Той ме слуша и постъпва правилно.“ Дяволът отговорил: „Разбира се, че ще те слуша. Ти го защитаваш и благославяш. Дал си му земя и животни. Вземи му всичко и той ще спре да те слуша.“ Йехова казал: „Позволявам ти да го изпиташ, само не го убивай!“ Защо Йехова разрешил на Сатана да изпита Йов? Той бил сигурен, че Йов ще издържи.

Сатана започнал да причинява на Йов много беди. Първо той изпратил хора, наречени савци, да откраднат говедата и магаретата на Йов. След това огън погубил овцете му. Друг народ, халдейците, откраднал камилите му. Служителите, които се грижели за животните, били убити. После се случило най–лошото. Всички деца на Йов умрели, защото къщата, в която били на угощение, се срутила върху тях. Йов бил съкрушен, но не престанал да се покланя на Йехова.

Дяволът искал Йов да страда още, затова направил така, че цялото му тяло да се покрие с рани. Йов изпитвал ужасни болки. Той не знаел защо му се случват тези неща, но все пак продължил да се покланя на Йехова. Бог видял всичко това и бил много доволен от Йов.

После Сатана изпратил трима мъже да изпитат Йов. Те му казали: „Сигурно си извършил грях и си опитал да го скриеш, затова Бог те наказва.“ Йов се защитил: „Не съм направил нищо лошо.“ Но после започнал да си мисли, че Йехова му причинява тези проблеми, и казал, че Бог е несправедлив към него.

Един млад мъж на име Елиу слушал мълчаливо разговора. Накрая той се обърнал към тях: „Всичко, което казвате, е погрешно. Йехова е по–велик, отколкото можем да разберем. Той не може да върши зло. Бог вижда всичко и помага на хората, когато имат проблеми.“

Тогава Йехова проговорил на Йов и му казал: „Къде беше ти, когато направих небето и земята? Защо казваш, че съм несправедлив? Говориш, без да разбираш.“ Йов признал грешката си: „Не бях прав. Бях чувал за тебе, но сега наистина те познавам. За тебе всичко е възможно. Съжалявам за думите си.“

Когато изпитанието свършило, Йехова излекувал Йов и му дал много повече, отколкото имал преди. Йов живял дълго и щастливо. Йехова го благословил, защото бил послушен дори когато било трудно. Ще бъдеш ли като Йов и ще се покланяш ли на Йехова, каквото и да става?

„Чухте за издръжливостта на Йов и видяхте какъв завършек даде Йехова на всичко“ (Яков 5:11)